پیـش بیـنـی وضـعیت جوی ساری
چهار شنبه 02 خرداد 1397
05:51 AM 08:06 PM
چـهار شنـبـه 2
17 °
10 °
بارانی
پنـج شنـبـه 3
20 °
10 °
نیمه ابری
جمـعـه 4
20 °
11 °
آفتابی همراه با ابر خفیف
شنـبـه 5
20 °
11 °
نیمه ابری همراه با بارش پراکنده باران
یکـشنـبـه 6
21 °
10 °
آفتابی همراه با ابر خفیف