پیـش بیـنـی وضـعیت جوی چالوس
چهار شنبه 02 خرداد 1397
05:51 AM 08:11 PM
چـهار شنـبـه 2
21 °
16 °
شب نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق
پنـج شنـبـه 3
22 °
16 °
نیمه ابری
جمـعـه 4
23 °
17 °
آفتابی همراه با ابر خفیف
شنـبـه 5
24 °
16 °
نیمه ابری
یکـشنـبـه 6
19 °
16 °
بارانی