پیـش بیـنـی وضـعیت جوی چالوس
جمعه 29 تیر 1397
06:01 AM 08:20 PM
جمـعـه 29
26 °
23 °
بـارش رگبـار و رعـد و بـرق
شنـبـه 30
26 °
23 °
بـارش رگبـار و رعـد و بـرق
یکـشنـبـه 31
24 °
22 °
شب نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق
دو شنـبـه 1
24 °
21 °
شب نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق
سه شنـبـه 2
25 °
22 °
شب نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق