پیـش بیـنـی وضـعیت جوی بابل
جمعه 29 تیر 1397
05:56 AM 08:14 PM
جمـعـه 29
32 °
25 °
بـارش رگبـار و رعـد و بـرق
شنـبـه 30
29 °
25 °
بـارش رگبـار و رعـد و بـرق
یکـشنـبـه 31
28 °
24 °
بـارش رگبـار و رعـد و بـرق
دو شنـبـه 1
29 °
23 °
شب نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق
سه شنـبـه 2
29 °
23 °
نیمه ابری