پیـش بیـنـی وضـعیت جوی بابل
سه شنبه 22 آبان 1397
06:35 AM 04:52 PM
سه شنـبـه 22
13 °
11 °
بارانی
چـهار شنـبـه 23
13 °
9 °
بارانی
پنـج شنـبـه 24
15 °
8 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
جمـعـه 25
16 °
9 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
شنـبـه 26
18 °
9 °
نیمه ابری