پیـش بیـنـی وضـعیت جوی آمل
سه شنبه 03 مهر 1397
05:51 AM 05:52 PM
سه شنـبـه 3
28 °
18 °
آفتابی
چـهار شنـبـه 4
28 °
18 °
آفتابی
پنـج شنـبـه 5
27 °
21 °
بـارش رگبـار و رعـد و بـرق
جمـعـه 6
21 °
19 °
شب نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق
شنـبـه 7
26 °
19 °
شب نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق