پیـش بیـنـی وضـعیت جوی ساری
سه شنبه 22 آبان 1397
06:36 AM 04:56 PM
سه شنـبـه 22
6 °
4 °
بارانی
چـهار شنـبـه 23
6 °
4 °
هوای ابری
پنـج شنـبـه 24
8 °
3 °
بارانی
جمـعـه 25
7 °
2 °
نیمه ابری همراه با بارش پراکنده باران
شنـبـه 26
10 °
-1 °
آفتابی