نام محصول : مشخصات فنی انبار ذخیره سازی میوه مرکبات در مازندران
تاریخ تولید یا ارائه : 1394/10/17
نوع محصول : کتاب
تاریخ تولید یا ارائه : 1394/10/17
نوع محصول : کتاب
خلاصه ای از محصول :
بالاترین میزان ضایعات محصول مرکبات موبوط به زمان سورتینگ و انبارداری این محصول است و خسارت عوامل بیماری زا روی میوه مرکبات یکی از مهم ترین دلایل این ضایعات به شمار می آید. لذا مدیریت علمی انبار های ذخیره سازی نقش مهمی در حفظ خصوصیات کیفی و کمی میوه مرکبات در زمان عرضه به بازار مصرف ایفا می نماید.
ذخیره سازی میوه پرتقال تامسون ناول در طی سالیان گذشته توسط اتحادیه باغداران استان مازندران و همچنین برنامه تنظیم بازار میوه در سطح کشور، این امکان را فراهم نمود تا کارشناسان واحد تحقیق و توسعه اتحادیه باغداران با بررسی نقاط ضعف و قوت انبارهای موجود در سطح استان به مجموعه اطلاعاتی با ارزشی دست یابند. لذا اتحادیه باغداران مازندران و مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، اقدام به تنظیم و ارائه این اطلاعات به صورت دستورالعملی برای احداث انبارهای فنی در استان مازندران نمودند.
در این دسته :