تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 1570 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1398/07/17 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 1570 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
نظر به تداوم شرایط آب و هوایی و میزبانی مساعد برای افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانه ای در باغات مرکبات، بدینوسیله تصمیمات متخذه جلسه ستاد ردیابی و مبارزه با مگس میوه مورخ 98/7/15 استان جهت حفظ محصول و پیشگیری از خسارت احتمالی به ارقام مرکبات به شرح زیر اعلام می گردد.
1-تسریع در برداشت کامل میوه های رسیده نارنگی و سایر میوه های قابل برداشت مانند خرمالو تاکید می گردد.
2-در باغات نارنگی پیش رس که برداشت با تاخیر صورت می گیرد سمپاشی با سموم توصیه شده یک مرحله به صورت پوشش کلیه درختان در اسرع وقت به عمل آید.
3-در خصوص ارقام نارنگی میان رس سمپاشی جهت کاهش جمعیت آفت مذکور یک الی دو مرحله به فاصله 10 روز توصیه و تاکید می گردد.
4-در باغات مختلط انواع نارنگی، پرتقال، خرمالو .....، سمپاشی درختان تامسون با مشاهده اولین علائم تخمریزی مگس با سموم توصیه شده ذیل یک الی دو مرحله به فاصله 10 روز تاکید می گردد.
5-در باغات صرفاً تامسون و ارقام دیررس فاقد آلودگی،طعمه پاشی برابر دستورالعمل سازمان حفظ نباتات و در صورت مشاهده اولین علایم تخمریزی سمپاشی کلی یک مرحله مورد تاکید می باشد.
6-حشره کش های توصیه شده:
الف- مالاتیون به میزان 2 لیتر
ب- دیپترکس(تری کلروفن) به میزان 1.5 در 1000 لیتر آب
7-رعایت مسائل قرنطینه ای(عدم جابجایی و نقل و انتقال میوه های آلوده به سایر مناطق) همچنین رعایت بهداشت باغ(جمع آوری کلیه میوه های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق 50 سانتیمتری خاک الزامی است)
8-به منظور اثربخشی بیشتر سموم مورد استفاده توصیه می شود، سمپاشی از حدود ساعت 10 صبح به بعد و در ساعات آفتابی(زمان فعالیت مگس) صورت پذیرد.
9-نظر به اهمیت کاهش باقیمانده سموم در محصولات تولیدی، توصیه اکید می گردد از مصرف حشره کشها با دوره کارنس بالا خودداری و ترجیحاً از سموم توصیه شده در اطلاعیه استفاده گردد.
10-هماهنگی و مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی جهت کسب اطلاعات و راهنماییهای بیشتر توصیه می شود.
جـدیـد تـرین اخـبار :