تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 1559 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان
1398/07/09 - معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان
تعداد بازدید ها : 1559 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
نظر به اینکه علائم اولیه خسارت مگس میوه به صورت موردی در برخی از باغات به صورت کانونی (لکه ای) مشاهده می گردد لذا با عنایت به کاهش قیمت میوه نارنگی که تسریع در عملیات برداشت میوه های رسیده را بسیار کند نموده است، جهت ادامه روند مبارزه با مگس میوه با الویت طعمه پاشی (تکرار طعمه پاشی 7 روز بعد) و تلفیق با روشهای دیگر نظیر نصب تله های جلب کننده حاوی قرص سراتینکس، مایع سراتراپ یا طعمه تهیه شده با پروتئین هیدرولیزات و حشره کش مالاتیون، رعایت بهداشت عمومی باغ .... برای جلوگیری از افزایش جمعیت و خسارت مربوطه در دستور کار قرار گیرد.
جـدیـد تـرین اخـبار :