تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 1561 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1398/06/05 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 1561 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه ستاد مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای استان مورخ 98/6/3 زمان و نحوه مبارزه با آفت مذکور در باغات نارنگی پیش رس استان اعلام گردید لذا شایسته است باغداران محترم به نکات مشروحه ذیل توجه فرمایند:
1-با عنایت به تراکم آفت در باغات مرکبات در حال حاضر طعمه پاشی عمومی بر روی درختان رقم نارنگی پیش رس از تاریخ 98/6/5بر اساس دستورالعمل زیر تاکید و توصیه گردید.
الف: طرز تهیه طعمه مسموم:
پروتئین هیدرولیزات 5-3 لیتر + حشره کش مالاتیون 200 سی سی+ آب 100 لیتر.
ب: نحوه طعمه پاشی:
طعمه پاشی با استفاده از سمپاش پشتی تلمبه ای به صورت یک ردیف در میان در قسمتهای جنوبی و آفتابگیر درخت اوایل صبح توصیه و تاکید می گردد.
ج: تکرار طعمه پاشی هر 7 روز و همچنین بعد از بارندگی تا 10 روز قبل از برداشت میوه به عمل آید.
2-نصب تله های جلب کننده حاوی مایع سراتراپ، سراتینکس، فرمونهای جلب کننده حشرات ماده و طعمه مسموم تهیه شده با پروتئین هیدرولیزات بر اساس هماهنگی و مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی در کاهش جمعیت و پیشگیری از خسارت آفت بسیار مؤثر خواهد بود.
3-رعایت بهداشت عمومی کف باغ شامل جمع آوری و دفن میوه های ریخته شده پای درختان در عمق 50 سانتی متری خاک الزامیست.
4-تسریع در برداشت کلیه میوه های رسیده که یکی از راههای مؤثر فرار از خسارت آفت می باشد مورد تاکید می باشد.
5-رعایت مسائل قرنطینه ای(عدم جابجایی و نقل و انتقال میوه های آلوده به دیگر نقاط غیرآلوده) تاکید می شود.
جـدیـد تـرین اخـبار :