تـیـتـر خبـر : روند برداشت چوب از جنگل ها نگران کننده است
تعداد بازدید ها : 1574 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : تسنیم
1398/03/05 - تسنیم
تعداد بازدید ها : 1574 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : تسنیم
رییس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان این که روند برداشت چوب از جنگل ها نگران کننده است گفت: یکی از نگرانی ها و چالش های دنیا و همچنین سازمان بهره وری ملی منابع طبیعی است که توسط مداخله انسان ها به خطر افتاده اند.


به گزارش خبرگزاری تسنیم، رییس سازمان ملی بهره وری ایران در مورد مفهوم بهره وری سبز عنوان کرد: بهره وری سبز تعریف دیگری از توسعه پایدار است. زمانی که ما از توسعه با رویکرد توسعه پایدار یاد می کنیم یعنی توجه بیشتر به استفاده درست از منابع به ویژه منابع محیط زیستی؛ رویکرد دنیا در قرن حاضر و یکی از چالش ها و نگرانی هایش نسبت به منابع است.
وی با اشاره به اینکه بحث کاهش منابع در دنیا جدی است افزود: باید از منابع طبیعی به عنوان منابعی که اکوسیستم برای تجدیدشان سال های سال باید تلاش کند تا دوباره جایگزین شوند با دقت بالاتری استفاده کنیم، مثل جنگل ها.
رییس سازمان ملی بهره وری ایران خاطرنشان کرد: در ادبیات محیط زیست جنگل را ریه کره زمین می دانیم. هر متر مربع جنگلی که از بین برود سال های سال، شاید نزدیک به صدها سال طول بکشد تا دوباره احیا شود. اگر فرسایش خاک اتفاق بیفتد این روند بسیار کندتر خواهد شد. روند برداشت چوب از جنگل ها نگران کننده است و بسیاری از منابع طبیعی با مداخله انسان به خطر افتاده اند.

وی اظهار داشت: بهره وری سبز یا به عبارتی مسئله اصلی توسعه پایدار یک نگرانی و دغدغه مهم ما در سازمان بهره وری ملی است. در برنامه جامع بهره وری که بر اساس ماده 79 قانون برنامه پنجم تدوین شده در واقع یکی از هفت فصل مهمی که برای ما به عنوان هدف گذاشته شده و باید برنامه های جدی را در آن رابطه دنبال کنیم موضوع توسعه پایدار و بهره وری سبز است.

پهلوانی ادامه داد: این برنامه ها اکنون توسط سازمان ملی بهره وری در حال تدوین است. امیدواریم فعالیت و همراهی بیشتر سازمان محیط زیست کشور را هم در کنار سازمان ملی بهره وری داشته باشیم تا بتوانیم این برنامه ها را در سطح ملی انجام دهیم.

وی عنوان کرد: در مدیریت شهری نیز باید توجه ویژه ای به مسئله بهره وری در کلیه ابعاد داشته باشیم. طبیعتا اولین قدم باید فرهنگسازی و ترویج گفتمان بهره وری در سطح جامعه که خانواده است صورت بگیرد. اگر در خانواده این فرهنگ به وجود بیاید با توجه به اینکه آلاینده ها در شهرهای بزرگ بیشتر دیده می شود یک اقدام بسیار مهم است.
پهلوانی تصریح کرد: در درجه اول بحث مصرف انرژی مطرح است، در خانواده و حتی در دستگاه های دولتی و اداری باید این فرهنگ را جا بیندازیم که نیازی نیست انرژی را خارج از استانداردهایش استفاده کنیم، دمای محیط های ما باید مناسب باشند. موضوع دیگر پسماند شهری است که باید هم تفکیک شود و هم کاهش پیدا کند؛ در حال حاضر سرانه پسماند شهر تهران نزدیک 900 گرم به ازای هر فرد در روز است یعنی نزدیک دو برابر استاندارد جهانی است.

جـدیـد تـرین اخـبار :