تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 1770 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : اتحادیه باغداران استان مازندران
1398/03/01 - اتحادیه باغداران استان مازندران
تعداد بازدید ها : 1770 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : اتحادیه باغداران استان مازندران
به اطلاع باغداران سیاه ریشه به خصوص ارقام پیش رس انواع هلو، شلیل ، شابلون و... می رساند نسبت به پیش آگاهی و ردیابی مگس میوه مدیترانه جهت نصب تله جلب کننده در باغ خود اقدام نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به کلینیک اتحادیه باغداران استان مراجعه نمایند
جـدیـد تـرین اخـبار :