تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 449 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1398/02/22 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 449 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم سیاه ریشه و کیوی استان مازندران
بر اساس مشاهدات، بازدیدهای میدانی و بررسی مراحل رشدی آفت پسردار سفید توت روی درختان هلو، شلیل، گردو، کیوی .... پوره زایی نسل اول آفت مذکور شروع گردیده لذا به منظور مبارزه به موقع با آفت یاد شده کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای درختان میوه توجه باغداران و بهره برداران را به نکات مشروحه زیر جلب می نماید:
-زمان مناسب مبارزه شیمیایی با آفت یاد شده از تاریخ 97/2/24 لغایت 97/3/10 تعیین و اعلام می گردد.
-مدیریت آفت سپردار سفید توت در قالب مبارزه تلفیقی شامل مبارزه مکانیکی(پاک کردن تنه و شاخه های ضخیم با اسکاچ نرم یا گونی)، حذف و هرس سرشاخه های شدیداً آلوده .... توصیه و تاکید می گردد.
-تاکید می گردد قبل از هر اقدامی با تهیه نمونه از باغ و ارائه آن به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی با دریافت نسخه گیاهپزشکی جهت مبارزه به موقع روی درختان آلوده اقدام شود.
-سمپاشی پس از خروج 70 درصد پوره ها از تخم قبل از ترشح سپر با سموم توصیه شده مانند دورسبان، دیازینون، اتیون، آپلاود، آدمیرال بر اساس دوز توصیه شده در نسخه گیاهپزشکی و دستورالعمل سازمان حفظ نباتات توصیه می گردد.
-نظر به اهمیت صادارات میوه کیوی کنترل شیمیایی با استفاده از سموم توصیه شده فوق با سمپاش پشتی تلمبه ای روی تنه و شاخه های اصلی درخت تاکید می گردد.
-با توجه به حساسیت شدید درختان سیاه ریشه به ترکیبات روغنی در فصل رشد، تاکید می گردد از اختلاط حشره کشهای توصیه شده با روغن امولسیون شونده جداً خودداری شود.
-تاکید می شود از سمومی که در ظروف اصلی بسته بندی و پلمپ شده اند و دارای برچسبی که نشاندهنده مشخصات کامل سم اعم از نام شرکت سازنده، تاریخ تولید، شماره پارت و بچ باشند و از فروشگاههای مجاز در قبال اخذ فاکتور خریداری گردیده در سمپاشی استفاده گردد.
-به منظور پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از ماسک ، عینک،دستکش، لباس مخصوص سمپاشی، عدم خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی می باشد.
-باغدارن و بهره برداران گرامی برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر به مرکز خدمات جهاد کشاورزی یا واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه فرمایند.
جـدیـد تـرین اخـبار :