تـیـتـر خبـر : گارگاه آموزشی مدیریت درختان سیاه ریشه
تعداد بازدید ها : 116 بار
زمان خبر : 164 روز قبل
منبع خبر : اتحادیه باغداران استان مازندران
1398/02/17 - اتحادیه باغداران استان مازندران
تعداد بازدید ها : 116 بار
زمان خبر : 164 روز قبل
منبع خبر : اتحادیه باغداران استان مازندران
گارگاه آموزشی مدیریت درختان سیاه ریشه در تاریخ 98/2/7 با حضور آقای دکتر صادقی( گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی ساری) ، اعضای اتحادیه و جمعی از باغداران در باغات بهزاد کلا نکا برگزار شد. در این کارگاه در خصوص هرس، مدیریت آبیاری و تغذیه درختان هلو و شلیل توضیحاتی ارائه گردید
جـدیـد تـرین اخـبار :