تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 343 بار
زمان خبر : 228 روز قبل
منبع خبر :
1397/09/12
تعداد بازدید ها : 343 بار
زمان خبر : 228 روز قبل
منبع خبر :
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
با عنایت به فرارسیدن زمان برداشت میوه مرکبات و لزوم رعایت اصول فنی و بهداشتی برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی ناشی از بیماریهای انباری میوه، کمیته پیش آگاهی و شبکه مراقبت مرکبات توجه باغداران و بهره برداران را به نکات ذیل جهت ذخیره سازی میوه جلب می نماید:
1-میوه هایی برای ذخیره سازی و نگهداری در انبار مناسب خواهد بود که عملیات به باغی مانند آبیاری، تغذیه، مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی (آفات و بیماریها) در باغات به خوبی رعایت شده باشد.
2-تاکید می شود میوه های دامنه درخت برای مصرف تازه خوری به بازار عرضه و برای ذخیره سازی میوه هایی که از سطح زمین حدود یک متر فاصله دارند انتخاب شوند.
3-تاکید می گردد جهت پیشگیری از صدمات مکانیکی به میوه، اصول فنی برداشت اعم از استفاده از دستکش، قیچی مخصوص، جعبه های مناسب، دقت کافی در جابجایی میوه ها مورد توجه قرار گیرند.
4-ضروریست میوه های زخمی و آسیب دیده ناشی از صدمات مکانیکی از میوه های سالم جداسازی شود.
5-برای کاهش خسارت ناشی از بیماریهای انباری ضروریست انبار و جعبه ها قبل از ذخیره سازی با سموم قارچکش مناسب کاملا ضدعفونی شوند.
6-رعایت نکات فنی ، استاندارد بسته بندی، ایجاد راهروها و خالی گذاشتن یک سوم فضای انبار و جعبه ، استفاده از پالت و جعبه های مناسب جهت برقراری تهویه مطلوب و جلوگیری از صدمات مکانیکی تاکید می گردد.
7-تنظیم دما و رطوبت انبار برابر ضوابط برای حفظ کیفیت میوه ضروریست.
8-نصب تهویه در قسمتهای جنوبی و شمالی انبار جهت خروج گازهای تولید شده و ورود هوای خنک در شب جهت جلوگیری از رشد و توسعه قارچهای انباری بسیار موثر خواهد بود.
9-ضد عفونی میوه های سالم جداسازی شده با قارچکشهای توصیه شده نظیر تیابندازول(تکتو) یا اپیرودیون+ کارابندازیم (رورال تی دس) به میزان 1 الی 1/5 کیلو در 1000 لیتر آب مورد تاکید می باشد.
10-بازدید دوره ای حداقل 2 هفته یکبار از میوه های انبار شده جهت بررسی وضعیت سلامت میوه ها صورت پذیرد.
ضمناً کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، مراکز خدمات دهستانها و کلینیکهای گیاه پزشکی آماده ارائه راهنماییهای لازم به باغداران و بهره برداران گرامی می باشند.

جـدیـد تـرین اخـبار :