تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 355 بار
زمان خبر : 313 روز قبل
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1397/06/18 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 355 بار
زمان خبر : 313 روز قبل
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
با عنایت به اهمیت مبارزه با نسل دوم آفات رایج مرکبات در کانونهای آلوده و جلوگیری از خسارت روی میوه مرکبات تصمیمات متخذه جلسه مورخ 97/6/14 کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات به شرح زیر جهت رعایت اصول و توصیه های فنی در مبارزه با عوامل خسارتزای مرکبات اعلام می گردد:
1-با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب سال جاری ، تنوع و گستردگی میزبانی و فعالیت زود هنگام مگس میوه مدیترانه ای در باغات مرکبات و سیاه ریشه و تراکم بالای جمعیت آن در برخی از کانونهای آلوده (باغات مختلط مرکبات و سیاه ریشه ) شهرستانهای ساری، قائمشهر، بابل، بابلسر، سیمرغ، جویبار .... تاکید می گردد جهت پیشگیری از خسارت و کاهش جمعیت آفت مزبور اقدامات مشروحه زیر به عمل آید:
-ردیابی مستمر آفت جهت شناسایی کانون یا کانونهای آلوده با نصب تله های پیش آگاهی .
-تسریع در برداشت کلیه ی میوه هایی که از نظر فیزیولوژی رسیده باشند ضروری است.
-جمع آوری کامل میوه های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق 50 سانتیمتری خاک.
-نصب تله های حاوی فرمون و یا مایع جلب کننده سراتراپ جهت شکار انبوه مگس میوه.
-انجام طعمه پاشی بر اساس دستورالعمل هنگامیکه شکار مگس میوه بیش از 3 عدد در روز در هر تله باشد بسیار تاکید می گردد.
- رعایت مسائل قرنطینه ای در جابجایی میوه بین استانها ضروری است.
2-زمان مناسب مبارزه شیمیایی نوبت دوم علیه آفت غالب (بالشک مرکبات) از تاریخ 97/6/22 برای مناطق مرکزی و شرق و برای مناطق غرب استان از تاریخ 97/6/26 لغایت دو هفته بعد از زمان شروع تعیین و اعلام می گردد.
3-در صورت مشاهده کانونهای آلوده به آفات سپردار قهوه ای، سپردار قرمز و کنه زنگ با توجه به شرایط بیولوژی آفات یاد شده ضروریست در اسرع وقت نسبت به کانون کوبی باغات و درختان آلوده اقدام گردد.
4-زمان تعیین شده برای بالشک مرکبات کلی بوده لذا تاکید می شود قبل از مبارزه شیمیایی باغداران محترم نمونه های حاوی آفت از باغ جمع آوری و با کارشناسان حفظ نباتات مراکز خدمات دهستانها، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و کلینیکهای گیاهپزشکی در خصوص تاریخ دقیق سمپاشی مشاوره و پس از اخذ نسخه گیاهپزشکی از مراجع یاد شده، سموم را از فروشگاههای مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور خریداری و نسبت به مبارزه شیمیایی اقدام گردد.
5-میزان مصرف روغن امولسیون شونده (ترجیحاً روغن امولسیون شونده EC ) همراه با سموم به میزان 2 تا 3 لیتر در هزار توصیه و تاکید می گردد در صورت افزایش دمای هوا به بیش از 33 درجه سانتیگراد از مصرف روغن امولسیون شونده خودداری و توصیه می شود سمپاشی در ساعات خنک روز( ساعات اولیه صبح و هنگام عصر) صورت پذیرد.
6-تاکید می گردد مبارزه با آفات مرکبات در این مرحله به صورت لکه گیری (کانون کوبی) صورت پذیرد و از سمپاشی درختان بدون آفت جداً خودداری شود.
7-به منظور جلوگیری از استرس های خشکی، قبل از مبارزه شیمیایی نسبت به آبیاری درختان اقدام و عناصر غذایی موثر در افزایش مقاومت درختان به تنش های محیطی را با نظر کارشناسان تغذیه مصرف نمایید.
8-تاکید می گردد از مصرف سموم و روغن امولسیون شونده فاقد مشخصات ، تاریخ منقضی و توصیه نشده خودداری شود.
9-جهت پیشگیری از اثرات سوء احتمالی تاکید می گردد از اختلاط حشره کشها با کودهای شیمیایی جداً پرهیز شود.
10-رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از لباس مخصوص سمپاشی، استفاده از ماسک، عینک، دستکش، کلاه، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی، شستن اعضای آلوده بدن بلافاصله پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی است.
جـدیـد تـرین اخـبار :