تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 605 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1397/03/13 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 605 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات بر اساس تصمیمات جلسه پیش آگاهی مورخ 97/3/9 توجه باغداران و بهره برداران محترم را در خصوص کنترل آفات و بیماریهای رایج باغات مرکبات به نکات مشروحه زیر جلب می نماید:
1-زمان مناسب مبارزه شیمیایی علیه بالشک مرکبات از تاریخ 97/3/20 برای مناطق مرکزی و شرق استان و برای مناطق غرب استان (نور، نوشهر،چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر) از تاریخ 97/3/25لغایت 3 هفته از تاریخ شروع مبارزه تعیین و اعلام می گردد.
2-میزان مصرف روغن امولسیون شونده همراه با حشره کش و کنه کش توصیه شده 3 الی 5 لیتر در 1000 لیتر آب توصیه و تأکید می گردد در صورت افزایش درجه حرارت هوا به بیش از 33 درجه سانتیگراد از مصرف روغن امولسیون شونده خودداری شود.
حشره کشهای توصیه شده: آپلاود، آدمیرال به میزان 0/5 – 0/75 لیتر، موونتو 0/75 لیتر، استامی پراید 0/5 کیلو ، دورسبان 2 لیتر، مالاتیون 2-2/5 لیتر در 1000 لیتر آب.
کنه کشهای توصیه شده: انویدور 0/35 لیتر، نیسورون یا اورتوس 0/5 لیتر، نئورون 1 لیتر در 1000 لیتر آب
3-تأکید می شود قبل از مبارزه با آفات و عوامل بیماریزا، باغداران محترم با تهیه نمونه از باغ به کارشناسان حفظ نباتات مراکز خدمات، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حوزه عمل یا کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه و بر اساس توصیه های کارشناسی و نسخه گیاهپزشکی صادره از مراجع یاد شده نسبت به تهیه سموم توصیه شده از فروشگاههای مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور اقدام نمایند.
4-در باغات آلوده به کنه قرمز مرکبات استفاده از کنه کشهای توصیه شده همراه با حشره کشها بلامانع می باشد.
5-به منظور جلوگیری از تنش های خشکی، آبیاری درختان قبل از مبارزه شیمیایی توصیه می گردد.
6-تأکید می شود جهت پیشگیری از عواقب سوء احتمالی ، از سموم و روغنهای امولسیون شونده که در ظروف اصلی و پلمپ شده بسته بندی گردیده استفاده شود و از مصرف سموم بدون برچسب و مشخصات ، تاریخ گذشته و توصیه نشده جداً خودداری شود.
7-توصیه می شود جهت مبارزه با آفت شپشک آرد آلود مرکبات با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات شهرستان مربوطه نسبت به تهیه کفشدوزک کریپت از شرکتهای تولیدکننده حشرات مفید اقدام و نسبت به رهاسازی کفشدوزک 7 تا 10 روز پس از مبارزه شیمیایی اقدام شود.
8-نظر به اهمیت حفظ تعادل طبیعی و حمایت از دشمنان طبیعی آفات، کاهش اثرات سوء زیست محیطی سمپاشی با یکی از حشره کش ها و کنه کش های توصیه شده فقط روی درختان آلوده تأکید می شود لذا از سمپاشی باغات و درختان بدون آفت اجتناب شود.
9-به منظور پیشگیری از بروز مقاومت در حشرات و کنه ها تأکید می گردد از ترکیب 2 حشره کش یا کنه کش هنگام سمپاشی خودداری و تناوب در مصرف سموم از گروههای مختلف رعایت شود.
10-توصیه می شود از اختلاط سموم و روغنها با کودهای شیمیایی هنگام سمپاشی جداً خودداری گردد.
11-قبل از شروع سمپاشی به زنبورداران منطقه جهت انتقال کندوهای زنبور عسل به منطقه امن اطلاع رسانی شود.
12-تأکید می گردد به منظور پیشگیری از اثرات سوء تنشهای گرمایی، سمپاشی در ساعات خنک(اوایل صبح تا قبل از ساعت 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 به بعد) و در هوای بدون وزش باد انجام شود.
13-توجه به اطلاعیه های هواشناسی استان به منظور اطمینان از عدم بارندگی حداقل به مدت 24 ساعت پس از سمپاشی ضروری است.
14-جهت پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از لباس مخصوص سمپاشی، ماسک، عینک،کلاه،دستکش، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن بلافاصله پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی است.
باغداران محترم برای کسب اطلاعات و راهنماییهای لازم به مراکز ترویج خدمات کشاورزی دهستانها یا واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه فرمایند.
جـدیـد تـرین اخـبار :