تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 560 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1397/02/16 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 560 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم سیاه ریشه استان مازندران
با عنایت به بازدیدهای میدانی و بررسی مراحل رشدی آفت سپردار سفید توت روی درختان هلو، شلیل، گردو، کیوی پوره زایی نسل اول آن مذکور شروع گردیده لذا به منظور مبارزه به موقع با آفت یاد شده کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای درختان میوه، توجه باغداران و بهره برداران را به نکات مشروحه زیر جلب می نماید:
-زمان مناسب مبارزه شیمیایی با آفت یاد شده از تاریخ 17/2/97 لغایت 31/2/97 تعیین و اعلام می گردد.
-مدیریت آفت سپردار سفید توت در قالب مبارزه تلفیقی شامل مبارزه مکانیکی (پاک کردن تنه و شاخه های ضخیم با اسکاچ نرم یا گونی)، حذف و هرس سرشاخه های شدیداً آلوده و روغن پاشی در فصل زمستان به عنوان راهکارهای کاهش جمعیت آفت توصیه و تأکید می گردد.
-تأکید می گردد قبل از هر اقدامی با تهیه نمونه از باغ و ارائه آن به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی با دریافت نسخه گیاه پزشکی جهت مبارزه به موقع روی درختان آلوده اقدام شود.
-با توجه به حساسیت شدید درختان سیاه ریشه به ترکیبات روغنی در فصل رشد، تأکید می گردد از اختلاط حشره کشهای توصیه شده با روغن امولسیون شونده جداً خودداری شود.
-تأکید می شود از سمومی که در ظروف اصلی بسته بندی و پلمپ شده اند و دارای برچسبی که نشاندهنده مشخصات کامل سم اعم از نام شرکت سازنده، تاریخ تولید،شماره پارت و بچ باشند و از فروشگاههای مجاز در قبال اخذ فاکتور خریداری گردیده در سمپاشی استفاده گردد.
-به منظور پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از ماسک، عینک، دستکش ، لباس مخصوص سمپاشی ، عدم خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی می باشد.
-باغداران و بهره بردان گرامی برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر به مرکز خدمات کشاورزی یا واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاه پزشکی مراجعه فرمایند.
جـدیـد تـرین اخـبار :