تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 626 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1396/12/08 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 626 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 30/11/96، کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات استان، توجه باغداران گرامی را به نکات مشروحه زیر در خصوص مبارزه زمستانه(پیش بهاره) با آفات و بیماریهای مرکبات جلب می نماید:
1-زمان مناسب مبارزه زمستانه از تاریخ 96/12/7 لغایت 3 هفته تعیین و اعلام می گردد.
2-تصریح می گردد قبل از اقدام به مبارزه با آفات و بیماریهای باغات مرکبات ، جهت مشاوره و دریافت نسخه گیاه پزشکی با ارائه نمونه از باغ مورد نظر، به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی مراجعه و ضمن دریافت نسخه گیاه پزشکی ، سموم را از فروشگاههای مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور خریداری نمایند.
3-روغن پاشی عمومی درختان با استفاده از روغن ولک(روغن امولسیون شونده) به میزان 15 لیتر (برای پرتقال 10 لیتر و برای نارنگی 12 لیتر)در 1000 لیتر آب توصیه و تأکید می گردد.
4-مبارزه با کنه قرمز در باغات آلوده به ویژه باغات جوان و نهالستانها که به تأیید کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی رسیده صرفاً با استفاده از کنه کشهای توصیه شده نظیر نیسورون ، آپولو... همراه با روغن امولسیون شونده توصیه می گردد.
توجه: رعایت تناوب در کنه کشهای مصرفی به منظور جلوگیری از بروز مقاومت کنه ها الزامی می باشد.
5-به منظور کاهش جمعیت زمستانگذران آفت جوانه خوار مرکبات(Archips rosanus) در باغات شهرستانهای ساحلی خصوصاً ساری، میاندرود،جویبار،بابلسر، نکا .... روغن پاشی تنه و شاخه های اصلی درختان آلوده در مبارزه زمستانه تأکید می گردد.
6-با عنایت به شرایط آب و هوایی سال جاری و احتمال گسترش و خسارت ناشی از بیماری بلاست مرکبات در برخی از باغات خصوصا باغات جوان با بافت خاکهای سنگین و باغاتی که به دلیل بافت خاک بسیار سبک و شنی دچار کمبود مواد غذایی هستند استفاده از ترکیبات مسی مانند اکسی کلرور مس یا ترکیب بردو با نظر کارشناس ذیربط حفظ نباتات توصیه می گردد.
7-به منظور حفظ محیط زیست، حمایت از دشمنان طبیعی آفات و حشرات گرده افشان به هیچ وجه در مبارزه زمستانه حشره کش توصیه نمی گردد.
8-تأکید می گردد روغن پاشی زمستانه پس از هرس زمستانه صورت پذیرد.
9-جهت پیشگیری از اثرات سوء احتمالی اختلاط ترکیبات مسی با روغن امولسیون شونده تصریح می گردد از اختلاط روغن ولک با ترکیبات مسی جدداً خودداری و فاصله حداقل یک هفته ای بین روغن پاشی و کاربرد ترکیبات مسی رعایت شود.
10-تأکید می گردد هر گونه علایم زردی در رگبرگ میانی برگها و ضعف درختان که عمدتاً ناشی از سنگینی خاک، آبگرفتگی و عدم وجود زهکش مناسب و نهایتاً پوسیدگی ریشه در برخی باغات به خصوص باغات احداثی در اراضی شالیزاری می باشد به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده مشکلات یاد شده اقدام به اصلاح خاک اطراف طوقه درخت، احداث زهکش در جهت شیب زمین و در صورت لزوم مبارزه با پوسیدگی ریشه با قارچکشهای مناسب با نظر کارشناسان حفظ نباتات اقدام گردد.
11-توجه به اطلاعات هواشناسی و اطمینان از عدم بارندگی 24 تا 48 ساعت پس از روغن پاشی تأکید می گردد.
12-رعایت اصول و نکات ایمنی از قبیل استفاده از ماسک، لباس مخصوص سمپاشی، دستکش، چکمه، عینک، عدم خوردن و آشامیدن، سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی است.
-کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، مراکز خدمات دهستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی آماده راهنمایی و پاسخگویی به سوالات باغداران و بهره برداران محترم می باشند.
جـدیـد تـرین اخـبار :