تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 656 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1396/11/12 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 656 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم سیاه ریشه استان مازندران
نظر به اهمیت مبارزه زمستانه به منظور کاهش جمعیت زمستانگذاران آفات و عوامل بیماریزای درختان میوه هسته دار و دانه دار نظیر هلو، شلیل، سیب ، گلابی ...، کمیته پیش آگاهی و شبکه مراقبت درختان میوه استان مازندران توجه باغداران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:
1-نظر به شرایط آب و هوایی سال جاری زمان مناسب مبارزه زمستانه از اواسط بهمن ماه به مدت 3 هفته تعیین و اعلام می گردد.
2-تاکید می گردد قبل از مبارزه زمستانه به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه و بر اساس مشاوره و توصیه های کارشناسان یاد شده اقدامات کنترلی صورت پذیرد.
3-به منظور مبارزه با آفت سپردار سفید توت روی درختان سیاه ریشه مانند هلو، شلیل، گردو کیوی و درختان غیر مثمر نظیر توت، بید .... روشهای زیر توصیه و تأکید می گردد:
الف- هرس سر شاخه های شدیداً آلوده، خارج نمودن سر شاخه ها از باغ و امحاء آنها در کاهش جمعیت آفت بسیار مؤثر می باشد.
ب- مبارزه مکانیکی از طریق پاک نمودن تنه و شاخه های اصلی درختان آلوده با اسکاچ، برس نرم یا گونی آغشته به محلول روغن امولسیون شونده 2 درصد.
ج- در صورت گسترش آلودگی در سرشاخه های درختان میوه و درختان غیر مثمر، روغن پاشی درختان آلوده با روغن امولسیون شونده به میزان 2 الی 2/5 لیتر در 100 لیتر آب حتی الامکان 10 تا 15 روز قبل از باز شدن جوانه های گل تأکید می گردد.
4-جهت کاهش جمعیت عوامل زمستانگذاران بیماریهای قارچی و باکتریایی نظیر لب شتری، لکه غربالی و شانکر باکتریایی درختان هسته دار هنگام تورم جوانه ها و قبل از باز شدن کامل گلها (مشاهده قرمزی یا رنگ صورتی گلبرگها) محلول پاشی با سموم مسی نظیر اکسی کلرور مس یا ترکیب بردو به میزان توصیه شده تأکید می گردد.
5-تصریح می گردد مبارزه زمستانه پس از هرس با استفاده از سمپاش مناسب و سموم خریداری شده از فروشگاههای مجاز و معتبر با نسخه گیاهپزشکی انجام پذیرد.
6-جهت پیشگیری از اثرات سوء اختلاط ترکیبات مسی با روغن امولسیون شونده تأکید می گردد از اختلاط سموم مسی و روغن امولسیون شونده جداً خودداری شود و فاصله یک هفته ای بین روغن پاشی و سمپاشی با ترکیبات مسی رعایت گردد.
7-به منظور پیشگیری از خسارات آفات درجه 2 مانند کرم خراط و سایر آفات چوبخوار در باغات سیب، گلابی ، گردو ... همچنین افزایش مقاومت درختان به تنشهای محیطی تأکید می گردد باغداران محترم نسبت به مدیریت تغذیه ، آبیاری و بهداشت باغ با مشاوره و نظر کارشناسان ذیریط در فصل رشد اقدام نمایند.
8-به منظور جلوگیری از اثرات سوء احتمالی سمپاشها تأکید می شود قبل از مبارزه زمستانه به زنبورداران منطقه اطلاع رسانی شود تا نسبت به جابجایی کندوها و رعایت نکات ایمنی اقدام نمایند.
9-توجه به اطلاعات هواشناسی و اطمینان از عدم بارندگی 24 تا 48 ساعت پس از سمپاشی مورد تأکید است.
10-رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از ماسک ، لباس مخصوص سمپاشی، کلاه، عینک، دستکش، عدم خوردن، آشامیدن، و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی است.
باغداران محترم جهت کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر به کارشناسان حفظ نباتات مستقر در مراکز خدمات کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینکهای گیاهپزشکی منطقه مراجعه فرمایند.
جـدیـد تـرین اخـبار :