تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 649 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1396/06/26 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 649 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
بسمه تعالی
اطلاعیه
باغداران محترم استان مازندران
با عنایت به اهمیت مبارزه با نسل دوم آفات رایج مرکبات در کانونهای آلوده و جلوگیری از خسارت روی میوه بدینوسیله تصمیمات متخذه جلسه مورخ 96/6/12 کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات به شرح زیر جهت رعایت اصول و توصیه های فنی در مبارزه با عوامل خسارتزای مرکبات اعلام می گردد:
-زمان مناسب مبارزه شیمیایی نوبت دوم علیه آفت غالب (بالشک مرکبات) از تاریخ 96/6/18 برای مناطق مرکزی و شرق و برای مناطق غرب استان از تاریخ 96/6/25 لغایت دو هفته بعد از زمان شروع تعیین و اعلام می گردد.
-زمان تعیین شده برای بالشک مرکبات کلی بوده لذا تأکید می شود قبل از مبارزه شیمیایی باغداران محترم نمونه های حاوی آفت از باغ جمع آوری و با کارشناسان حفظ نباتات مراکز خدمات دهستانها، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و کلینیکهای گیاهپزشکی در خصوص تاریخ دقیق سمپاشی مشاوره و پس از اخذ نسخه گیاهپزشکی از مراجع یاد شده سموم را از فروشگاههای مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور خریداری و نسبت به مبارزه شیمیایی اقدام گردد.
-در صورت مشاهده کانونهای آلوده به آفات سپردار قهوه ای ، سپردار قرمز و کنه زنگ با توجه به شرایط جوی مناسب ضروریست در اسرع وقت نسبت به کانون کوبی باغات آلوده جهت جلوگیری از خسارت روی میوه اقدام گردد.
-میزان مصرف روغن امولسیون شونده (ترجیحاً روغن امولسیون شونده EC ) همراه با سموم به میزان 1 تا 2 در هزار توصیه و تأکید می گردد در صورت افزایش دمای هوا به بیش از 33 درجه سانتیگراد از مصرف روغن امولسیون شونده خودداری شود.
-تأکید می گردد مبارزه با آفات مرکبات در این مرحله به صورت لکه گیری( کانون کوبی) صورت پذیرد و از سمپاشی درختان بدون آفت جداً خودداری شود.
-به منظور جلوگیری از استرس های خشکی، قبل از مبارزه شیمیایی نسبت به آبیاری درختان اقدام و عناصر غذایی موثر در افزایش مقاومت درختان به تنش های محیطی را با نظر کارشناسان تغذیه مصرف نمائید.
-به دلیل افزایش دمای هوا در روزهای آتی تصریح می گردد سمپاشی در ساعات خنک روز (ساعات اولیه صبح و هنگام عصر) صورت پذیرد.
-تأکید می گردد از مصرف سموم و روغن امولسیون شونده فاقد مشخصات ، تاریخ منقضی و توصیه نشده خودداری شود.
-جهت پیشگیری از اثرات سوء احتمالی تاکید می گردد از اختلاط حشره کشها با کودهای شیمیایی جداً پرهیز شود.
-سموم مجاز قابل مصرف روی مرکبات بر اساس کتاب((فهرست آفات، بیماریها و علفهای هرز مهم محصولات کشاورزی)) که در سایت سازمان حفظ نباتات کشور، معاونت کنترل آفات زیر بخش مدیر کل دفتر پیش آگاهی قابل دسترسی است مورد تاکید بوده و عواقب توصیه و مصرف هر گونه سموم خارج از فهرست مزبور به عهده شخص توصیه کننده و مصرف کننده می باشد.
-رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از لباس مخصوص سمپاشی ، استفاده از ماسک، عینک، دستکش، کلاه، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی، شستن اعضای آلوده بدن بلافاصله پس از اتمام کار با آب و صابون الزامیست.

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مدیریت حفظ نباتات
شهریور 1396
جـدیـد تـرین اخـبار :