تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 849 بار
زمان خبر : 2 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1396/03/20 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 849 بار
زمان خبر : 2 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 17/3/96 کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات، توجه باغداران و بهره برداران محترم به نکات مشروحه ذیل جلب می گردد:
1-زمان مناسب مبارزه شیمیایی نوبت اول علیه بالشک مرکبات از تاریخ 25/3/96 به مدت 3 هفته از تاریخ شروع مبارزه تعیین و اعلام می گردد.
2-میزان مصرف روغن امولسیون شونده همراه با حشره کش و کنه کش توصیه شده توسط کارشناسان حفظ نباتات 3 الی 5 لیتر در 1000 لیتر آب توصیه و تأکید می شود در صورت افزایش درجه حرارت هوا به بیش از 33 درجه سانتیگراد از مصرف روغن امولسیون شونده خودداری گردد.
3-تأکید می گردد قبل از مبارزه با آفات و عوامل بیماریزا ، ضمن جمع آوری نمونه های آلوده از باغ به کارشناسان حفظ نباتات مراکز خدمات، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها یا کلینیکهای گیاه پزشکی مراجعه و بر اساس نسخه گیاهپزشکی صادره از سوی مراجع یاد شده نسبت به تهیه سموم مربوطه از فروشگاههای مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور اقدام گردد.
4-در صورت مشاهده آلودگی باغات به کنه قرمز مرکبات، استفاده از کنه کشهای توصیه شده همراه با حشره کشها بلامانع می باشد.
5-به منظور جلوگیری از تنش های خشکی ، آبیاری درختان قبل از مبارزه شیمیایی توصیه می گردد.
6-جهت پیشگیری از عواقب سوء احتمالی ، یادآور می شود از سموم و روغن های امولسیون شونده ای که در ظروف اصلی و پلمپ شده دارای برچسبی که حاوی مشخصات کامل باشد در سمپاشی ها استفاده شود و از مصرف سموم و روغنهای بدون برچسب و مشخصات ، تاریخ گذشته و توصیه نشده جداً خودداری گردد.
7-به منظور مبارزه با آفت شپشک آرد آلود مرکبات توصیه می شود ضمن هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات شهرستان مربوطه نسبت به تهیه کفشدوزک کریپت از شرکتهای تولید کننده حشرات مفید اقدام و نسبت به رها سازی کفشدوزک 7 تا 10 روز بعد از مبارزه شیمیایی اقدام شود.
8-با عنایت به اهمیت حفظ تعادل طبیعی و حمایت از دشمنان طبیعی آفات ، کاهش اثرات سوء زیست محیطی، سمپاشی با یکی از حشره کشها و کنه کشهای توصیه شده ذیل فقط روی درختان آلوده توصیه و تأکید می گردد از سمپاشی درختان و باغات بدون آفت خودداری شود:
حشره کشها : آدمیرال یا آپلاود به میزان 0.75 – 0.5 لیتر ، موونتو 0.75 لیتر ، استامی پراید 0.5 لیتر ، دورسبان 2 لیتر ، مالاتیون 2.5-2 لیتر در 1000 لیتر آب
کنه کشها: انویدور 350 سی سی ، نیسورون یا اورتوس 0.5 لیتر ، نئورون 1 لیتر در 1000 لیتر آب
9-به منظور پیشگیری از بروز مقاومت در حشرات و کنه ها تأکید می گردد از ترکیب 2 حشره کش یا کنه کش هنگام سمپاشی خودداری و تناوب در مصرف سموم از گروههای مختلف رعایت گردد.
10-تصریح می گردد قبل از شروع سمپاشی به زنبورداران منطقه جهت انتقال کندوهای زنبور عسل به منطقه امن اطلاع رسانی گردد.
11-تأکید می شود به منظور پیشگیری از اثرات سوء تنشهای گرمایی، سمپاشی در ساعات خنک(صبحها قبل از ساعت 10 و عصرها ، از ساعت 4 بعدازظهر به بعد) و در هوای بدون باد انجام شود.
12-توصیه می شود از اختلاط سموم و روغنها با کودهای شیمیایی هنگام سمپاشی جدا خودداری گردد.
13-جهت پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از لباس مخصوص سمپاشی ، ماسک ، عینک ، کلاه ، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن بلافاصله پس از اتمام کار با آب و صابون الزامیست
باغداران محترم برای کسب اطلاعات و راهنماییهای لازم به مراکز ترویج خدمات کشاورزی دهستانها و یا به واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه فرمایند.

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مدیریت حفظ نباتات
خرداد 1396
جـدیـد تـرین اخـبار :