تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 990 بار
زمان خبر : 2 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1396/02/20 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 990 بار
زمان خبر : 2 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران گرامی سیاه ریشه استان مازندران
با عنایت به بازدیدهای میدانی و بررسی بیولوژی آفت سپردار سفید توت پوره زایی نسل اول آفت یاد شده شروع گردیده لذا به منظور مبارزه به موقع با آفت مذکور کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای درختان میوه توجه باغداران محترم را به نکات مشروحه زیر جلب می نماید:
شپشک سفید توت از خانواده سپردارها بوده که میزبان اصلی آن درخت توت بوده و پوره های آفت پس از خروج از تخم روی تنه و شاخه های اصلی درختان مثمر نظیر هلو، شلیل، گردو،کیوی با تراکم بالا مستقر شده و با تغذیه از شیره گیاه سبب ضعف عمومی ، ریزش برگ، خشکیدگی سرشاخه ها و در نهایت در صورت عدم اقدامات کنترلی، خشکیدگی درخت را به دنبال دارد لذا جهت مدیریت آفت یاد شده در قالب مبارزه تلفیقی در فصل زمستان و بهار اقدامات ذیل تأکید می گردد.
اقدامات کنترلی در فصل زمستان:
-مبارزه مکانیکی (پاک کردن تنه و شاخه های اصلی با اسکاچ نرم)
-حذف و هرس سرشاخه های شدیداً آلوده و خارج کردن سرشاخه ها از باغ...
-روغن پاشی زمستانه به عنوان راهکارهای مدیریتی در کاهش جمعیت آفت در اوایل دی ماه لغایت اوایل اسفند ماه هر سال تأکید می گردد.
اقدامات کنترلی در فصل بهار:
در صورت عدم اقدامات کنترلی در فصل زمستان و بالا بودن جمعیت آفت در بهار، مبارزه شیمیایی فقط برای نسل اول آفت با استفاده از سموم آدمیرال، آپلاود،دورسبان،دیازینون 60 درصد با نسبتهای توصیه شده تأکید می گردد.
نکات قابل توجه:
-تأکید می شود قبل از هر اقدامی ضمن تهیه و ارائه نمونه به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی مراجعه و با دریافت نسخه گیاه پزشکی جهت مبارزه به موقع روی درختان آلوده اقدام شود.
-با عنایت به بررسی های به عمل آمده در سال جاری زمان مناسب مبارزه شیمیایی با نسل اول آفت یاد شده از تاریخ 18/02/96 لغایت 31/02/96 تعیین و اعلام می گردد.
-با عنایت به حساسیت شدید درختان سیاه ریشه به ترکیبات روغنی در فصل رشد، تأکید می شود از اختلاط سموم با روغن امولسیون شونده جدا خوددرای شود.
-به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب در عملیات سم پاشی کلیه سر شاخه های اصلی و تنه درخت به محلول سمی آغشته شود.
-تأکید می شود از سمومی که در ظروف اصلی بسته بندی و پلمپ شده اند و دارای برچسب مشخصات کامل مانند نام شرکت سازنده، تاریخ تولید، شماره پارت یا بچ باشند و از فروشگاههای مجاز در قبال اخذ فاکتور خریداری و برای سمپاشی استفاده گردد.
-هماهنگی با زنبور داران منطقه جهت انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اثرات سوء سموم روی زنبور عسل تأکید می شود.
-جهت پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از ماسک، عینک ، دستکش، لباس مخصوص سمپاشی ، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی است.
-باغداران گرامی برای کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر به مراکز خدمات کشاورزی یا واحد حفظ نباتات، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاه پزشکی مراجعه فرمایند.

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مدیریت حفظ نباتات
اردیبهشت 1396
جـدیـد تـرین اخـبار :