تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 1394 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1396/01/16 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 1394 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم سیاه ریشه استان مازندران
با عنایت به ضرورت مبارزه به موقع علیه بیماریهای قارچی و باکتریایی درختان میوه هسته دار و دانه دار نظیر بیماری لب شتری هلو ، لکه غربالی ، شانکر باکتریایی و ... کمیته پیش آگاهی درختان میوه نظر باغداران گرامی را به نکات زیر جلب می نماید:
الف- بیماری قارچی لب شتری هلو، شلیل با علایم دفرمه شدن برگه به صورت لکه های برآمده صورتی متمایل به قرمز، چروکیدگی و جمع شدن برگها، نهایتاً ریزش آنها و کاهش رشد درختان آلوده مشاهده می شود.
ب- بیماری قارچی لکه غربالی در ابتدا به صورت لکه های سوزنی متمایل به قرمز و در ادامه قطر لکه ها بزرگتر که با پیشرفت بیماری لکه ها خشکیده و از برگ جدا شده و آن را به صورت غربالی در می آورد.
ج- بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار با ایجاد لکه های آبسوخته در کنار جوانه ها که با ترشح صمغ همراه بوده و در صورت پیشرفت بیماری لکه های دور تا دور شاخه را فرا گرفته و منجر به خشکیدگی سرشاخه ها از محل ایجاد شده به سمت نوک شاخه ها می گردد.
با توجه به توضیحات فوق ضروریست جهت جلوگیری از خسارت بیماریهای یاد شده به محض مشاهده اولین علائم آلودگی ضمن ارائه نمونه به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی و با اخذ نسخه گیاهپزشکی نسبت به مبارزه به موقع با استفاده از قارچکشهای مناسب و توصیه شده اقدام گردد.
تاکید می شود از سموم توصیه شده و مؤثر که دارای بر چسبی که نشان دهنده مشخصات کامل(نام شرکت سازنده، تاریخ تولید، شماره پارت یا بچ) باشد از فروشگاههای مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور خریداری و استفاده شود.
- رعایت نکات ایمنی نظیر استفاده از ماسک،عینک،لباس مخصوص سمپاسی، عدم خوردن،آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن پس از انجام سمپاشی با آب و صابون الزامی است.
باغداران محترم به منظور کسب اطلاعات و راهنماییهای بیشتر به کارشناسان حفظ نباتات مدیریت و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه فرمایید.
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مدیریت حفظ نباتات
فروردین 1396
جـدیـد تـرین اخـبار :