تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 724 بار
زمان خبر : 2 سال پیش
منبع خبر :
1395/12/11
تعداد بازدید ها : 724 بار
زمان خبر : 2 سال پیش
منبع خبر :
باغداران گرامی مرکبات استان مازندران:

نظر به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 27/11/1395 و اهمیت مبارزه زمستانه، کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات استان موارد مشروحه زیر را جهت آگاهی، بهره برداری و رعایت توصیه های کارشناسی در مبارزه با آفات و بیماریهای مرکبات اعلام می نماید:
1-زمان مناسب مبارزه زمستانه از تاریخ 10/12/1395 لغایت 3 هفته تعیین و اعلام می گردد.
2-ضروریست قبل از اقدام به مبارزه با آفات و بیماریهای رایج باغات جهت مشاوره و دریافت نسخه گیاهپزشکی با ارائه نمونه از باغ مورد نظر به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه و سموم را مطابق نسخه از فروشگاه های مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور خریداری گردد.
3-روغن پاشی با استفاده از روغن امولسیون شونده به میزان 12-10 لیتر در 1000 لیتر آب توصیه می گردد.
4-مبارزه با کنه قرمز فقط در باغات آلوده که به تأیید کارشناسان ذیربط حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی رسیده با استفاده از کنه کشهای مناسب همراه با روغن امولسیون شونده توصیه می گردد. رعایت تناوب در کنه کشهای مصرفی به منظور جلوگیری از بروز مقاومت کنه ها الزامی می باشد.
5-مبارزه با آفت جوانه خوار مرکبات ( archis rosanus ) در باغات شهرهای ساحلی خصوصاً ساری، جویبار، بابلسر ، نکاء ... روغن پاشی تنه و شاخه های اصلی درخت با استفاده از روغن امولسیون شونده به میزان 500-400 سیسی در 20 لیتر آب با استفاده از سمپاش پشتی تلمبه ای هنگام تفریح تخم آفت ( اوایل فروردین به بعد ) توصیه می گردد.
6-با عنایت به خسارت ناشی از برف و سرمای آذر ماه سالجاری کاربرد ترکیبات مسی نظیر اکسی کلرو مس به میزان 3 در هزار یا ترکیب بردو به میزان 4-3 در هزار پس از هرس سرشاخه های آسیب دیده هنگامی که درجه حرارت هوا بیش از 15 درجه سانتیگراد باشد ( اواخر اسفند ماه لغایت اواخر فروردین )، جهت پیشگیری و کاهش خسارت بیماری بلاست مرکبات توصیه می گردد.
7-جهت پیشگیری از اثرات سوء احتمالی تاکید می گردد از اختلاط ترکیبات مسی با روغن امولسیون شونده خود داری و فاصله حداقل یک هفته ای بین روغن پاشی و کاربرد ترکیبات مسی رعایت گردد.
8-به منظور حفظ محیط زیست، حمایت از دشمنان طبیعی آفات و حشرات گرده افشان ... به هیچوجه در مبارزه زمستانه حشره کش توصیه نمی گردد.
9-توجه به اطلاعات هواشناسی و اطمینان از عدم بارندگی 24 الی 48 ساعت پس از روغن پاشی تاکید می گردد.
10-رعایت اصول و نکات ایمنی از قبیل استفاده از ماسک، لباس مخصوص سمپاشی، دستکش، چکمه، عینک، عدم خوردن و آشامیدن، سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی است.
ضمناً کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، مراکز خدمات دهستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی آماده راهنمایی و پاسخگویی به سوالات باغداران و بهره برداران محترم می باشند. سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران مدیریت حفظ نباتات اسفند 1395
جـدیـد تـرین اخـبار :