تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 692 بار
زمان خبر : 2 سال پیش
منبع خبر :
1395/11/10
تعداد بازدید ها : 692 بار
زمان خبر : 2 سال پیش
منبع خبر :
دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی در رشته های ذیل برای بهمن ماه سال 1395 دانشجو می پذیرد:
رشته های در حال اجرا کاردانی:
کاردان فنی گیاهپزشکی.کاردان فنی باغبانی-تولید و پرورش نهال.کاردان فنی باغبانی-تولید مرکبات.کاردان فنی باغبانی- گل و گیاه زینتی.کاردان فنی باغبانی-گیاهان داروئی و معطر.کاردان فنی باغبانی-تولیدات گلخانه ای.کاردان فنی دامپروری پرورش صنعتی گاو.کاردان فنی امور زراعی-تولید برنج.کاردان فنی دامپروری-پرورش صنعتی طیور.کاردان فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی.کاردان فنی منابع طبیعی-حفاظت و حمایت از منابع طبیعی.کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکی.کاردان فنی منابع طبیعی-جنگلداری.پرورش زنبور عسل
رشته های در حال اجرای کاردانی به کارشناسی:
مهندسی فناوری باغبانی-گل و گیاهان زینتی.مهندسی فناوری باغبانی-گیاهان داروئی و معطر.مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی طیور.مهندسی فناوری زراعت-تولید برنج
لذا از علاقمندان تقاضا میگردد جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 33217965-9 اتحادیه باغداران مازندران استان مازندران یا شعب زیر مجموعه (شرکتهای تعاونی باغداران شهرستانها)که اطلاعات آنها در بخش معرفی همین سایت موجود میباشد مراجعه نمایند.
جـدیـد تـرین اخـبار :