تـیـتـر خبـر : کلاس آموزشی انبارداری مرکبات
تعداد بازدید ها : 1539 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : اتحادیه باغداران استان مازندران
1398/10/01 - اتحادیه باغداران استان مازندران
تعداد بازدید ها : 1539 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : اتحادیه باغداران استان مازندران
روز شنبه 30 آذر ماه، کلاس آموزشی انبارداری مرکبات باحضور کارشناسان
باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها ، باغداران و سورتینگ داران در سالن جلسات اتحادیه باغداران استان برگزار گردید.
در این کلاس آموزشی مهندس ایزدی مدیر محترم باغبانی جهاد کشاورزی استان نکات لازم در جهت بهبود انبار مانی مرکبات سخنرانی کردند.

از نکات مهمی که ایشان در توضیحاتشان بیان نمودند : بافت سنگین خاک باغ به همراه افزایش رطوبت خاک و هوا، فعالیت قارچ های بیماریزای و همچنین وجود علف های هرز در باغ از عوامل موثر در افزایش تلفات میوه ها در انبار می باشد.
استفاده از عناصر غذایی مناسب مانند کود های حاوی عنصر پتاس و فسفر و ریز مغذی ها، همچنین محلول پاشی کلسیم بر در کیفیت میوه ها و انبارمانی آن ها موثر است .همچنین شرایط بهینه انبارها مانند سیستم تهویه و شرایط دمایی خاص در انبار مانی مرکبات نقش مهمی دارند.
جـدیـد تـرین اخـبار :