تـیـتـر خبـر : کلاس آموزشی تجزیه و نیمه عمر علف کش ها در خاک و جذب آنها توسط گیاهان غیر هدف
تعداد بازدید ها : 1521 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : اتحادیه باغداران استان مازندران
1398/09/07 - اتحادیه باغداران استان مازندران
تعداد بازدید ها : 1521 بار
زمان خبر : 3 سال پیش
منبع خبر : اتحادیه باغداران استان مازندران
کلاس آموزشی تجزیه و نیمه عمر علف کش ها در خاک و جذب آنها توسط گیاهان غیر هدف با سخنرانی آقای دکتر محمودی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مازندران و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان و باغداران علاقمند درتاریخ 98/8/25 در سالن جلسات کلینیک اتحادیه باغداران مازندران برگزار گردید. در این کلاس آموزشی اثرات سوء استفاده از برخی علفکش ها در زمین زراعی و دوام و باقیمانده ی آن علف کش روی گیاهان کشت دوم بررسی گردید.
جـدیـد تـرین اخـبار :