معرفی شرکت های تعاونی عضو اعضاء:

اتحادیه باغداران ابتدا با همت 7 شرکت تعاونی شهرستــانهای استــان در بهمن 1385 برای تشکیل اتحادیه مرکزی گامهای اولیه را برداشت و بالاخره در تاریخ 10/3/1386 اتحادیه تشکیل شد و به ثبت رسید. هدف از تشکیل اتحادیه تعاونی های باغداران، حمایت از بخش تولید باغبانی در سطح استان مازندران است. هم اکنون اتحادیه باغداران با سطح زیر کشت 20000 هکتار و 18000 عضــو و 13 شرکـت تعــاونی فعالیت میکند.
اسامی شرکت ها عضو اتحادیۀ شرکت های تعاونی باغداران استان مازندران بهمراه اطلاعات جزئی تر در ادامه لیست شده اند:
شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات آمل
شمـاره ثبـت : 540
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : آمل
تعـداد اعضـاء : 788
مدیـر عامـل : ابراهیم زارع
شمـاره های تمـاس : 0114-424-1468 و 0114-423-1151
مسئـولیـن :
آدرس : آمل ،خیابان هراز، جنب کلانتری 12
شرکت تعاونی باغداران بابل و حومه
شمـاره ثبـت : 802
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : بابل
تعـداد اعضـاء : 985
مدیـر عامـل : تقی غلامپور
شمـاره های تمـاس : 0113-223-2877 و 0113-223-3968
مسئـولیـن :
آدرس : بابل، بلوار کشاورز، ابتدای خ قند و شکر قدیم(شهید یحیی پور گنجی 29)
شرکت تعاونی باغداران مهرگان بهشهر
شمـاره ثبـت : 1726
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : بهشهر
تعـداد اعضـاء : 35
مدیـر عامـل : فرزان تبیانی
شمـاره های تمـاس : 0911-111-9202
مسئـولیـن :
آدرس : زاغمرز کیلومتر 2 جاده نکا
شرکت تعاونی باغداران زاغمرز
شمـاره ثبـت : 1124
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : بهشهر
تعـداد اعضـاء : 113
مدیـر عامـل : فرج فرجی
شمـاره های تمـاس : 0113-461-4702
مسئـولیـن :
آدرس : بهشهر،زاغمرز میدان ولیعصر جنب بانک ملی
شرکت تعاونی باغداران زرین تاج تنکابن
شمـاره ثبـت : 1824
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : تنکابن
تعـداد اعضـاء : 131
مدیـر عامـل : حسین اولیایی
شمـاره های تمـاس : 0115-422-4347
مسئـولیـن :
آدرس : تنکابن، خیابان محمد طاهر، پاساژ طالقانی، جنب خانه کشاورز
شرکت تعاونی باغداران خزرکنار شهسوار
شمـاره ثبـت : 1957
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : تنکابن
تعـداد اعضـاء : 70
مدیـر عامـل : محسن عبادت طلب
شمـاره های تمـاس : 0115-422-4393
مسئـولیـن :
آدرس : تنکابن، خیابان امام، ساختمان امین، طبقه ششم، واحد 47
شرکت تعاونی باغداران جویبار
شمـاره ثبـت : 299
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : جویبار
تعـداد اعضـاء : 163
مدیـر عامـل : علی مدانلو
شمـاره های تمـاس : 0911-111-6102
مسئـولیـن :
آدرس : خیابان بحر خزر ، روبروی اداره برق
شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر
شمـاره ثبـت : 37
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : رامسر
تعـداد اعضـاء : 9500
مدیـر عامـل : آقای حلاجیان
شمـاره های تمـاس : 0115-521-6825
مسئـولیـن :
آدرس : رامسر، جنب فرودگاه
شرکت تعاونی باغداران ساری
شمـاره ثبـت : 5118
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : ساری
تعـداد اعضـاء : 166
مدیـر عامـل : محمدرضا قربانی
شمـاره های تمـاس : 0113-289-8753 و 0113-328-9874
مسئـولیـن :
آدرس : ساری،بلوار امام رضا،بعد از پلیس راه سابق نبش کوچه غفاری
شرکت تعاونی باغدارن خطه سبز شمال گستر قائمشهر
شمـاره ثبـت : 2613
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : قائمشهر
تعـداد اعضـاء : 265
مدیـر عامـل : مهدی زینی
شمـاره های تمـاس : 0114-226-6462 و 0114-226-6463
مسئـولیـن :
آدرس : قائمشهر، میدان امام پشت ترمینال 20 متری علیپور روبروی اخلاص 25
شرکت تعاونی باغداران بلده
شمـاره ثبـت : 910
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : نور
تعـداد اعضـاء : 60
مدیـر عامـل : مسیب حسنی
شمـاره های تمـاس : 0911-120-0141
مسئـولیـن :
آدرس : بلده نور، خیابان اصلی، نبش کوهستان 9 نمایندگی بیمه ایران
شرکت تعاونی باغداران سبز در سبز نور
شمـاره ثبـت : 871
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : نور
تعـداد اعضـاء : 52
مدیـر عامـل : ستار ده مست
شمـاره های تمـاس : 0911-917-2327
مسئـولیـن :
آدرس : آمل، جاده نور ، روبوری فجر 11، فروشگاه لوازم خانگی
شرکت تعاونی باغداران نکا
شمـاره ثبـت : 548
شهـرسـتـان حـوزۀ فـعالیـت : نکا
تعـداد اعضـاء : 500
مدیـر عامـل : محمدرضا احمدی
شمـاره های تمـاس : 0113-472-5535 و 0113-472-7917
مسئـولیـن :
آدرس : نکا،سه راه زاغمرز،جاده نیروگاه، جنب کارخانه آرد رضایی