موضوع : نكات فنی انجام مبارزه شیمیایی علیه آفات مركبات
تعداد بازدید : 939 بار
تاریخ بارگذاری : 1400/04/09 - 1 سال پیش
نام دسته : مرکبات
چهار شنبه 09 تیر 1400
تعداد بازدید : 939 بار
تاریخ بازدید : 1400/04/09 - 1 سال پیش
نام دسته : مرکبات
بسمه تعالی
اطلاعیه مدیریت حفظ نباتات مازندران درباره نکات فنی انجام مبارزه شیمیایی علیه آفات مرکبات

با توجه به افزایش دما در روزهای اخیر و ضرورت انجام مبارزه شیمیایی علیه آفات مرکبات در فرصت باقیمانده در استان مازندران، توجه و رعایت نکات فنی ذیل توسط باغداران جهت پیشگیری از تنشهای محیطی الزامی است:

1- حتماً قبل از مبارزه شیمیایی درختان آبیاری گردند.
2- در روزهایی که دمای هوا به بیش از 33 درجه سانتی گراد می رسد از مصرف روغن ولک معمولی خودداری گردد یا به حداقل میزان یک لیتر در هزار لیتر آب کاهش یابد. می توان بجای روغن ولک معمولی (مایونز) از روغن ولک تابستانه با درجه سولفوناسیون بیش از 95 درصد (5 در هزار) یا مویان های توصیه شده (نیم الی یک لیتر) استفاده نمود.
3- سعی گردد در ساعات اولیه صبح یا ترجیحاً در ساعات خنک بعدازظهر (ساعت 4 به بعد) اقدام به سمپاشی گردد.
4- از اختلاط سموم توصیه شده سازمان حفظ نباتات با سایر سموم توصیه نشده و کودهای ماکرو و میکرو اجتناب گردد.
5- حشره کشها و کنه کشها دقیقاً بر اساس دوز توصیه شده مصرف گردد.
6- در صورت تداوم گرما و روزهای آفتابی، به منظور پیشگیری و کاهش خسارت آفتاب سوختگی میوه ها به ویژه نارنگی پیش رس، با پودر کائولن میکرونیزه به میزان سه الی پنج کیلو در 100 لیتر آب قسمت های جنوبی و آفتابگیر درخت محلول پاشی گردد.
7- نظم آبیاری و حفظ رطوبت خاک برای پیشگیری از تنشهای گرمایی حداقل تا پایان تابستان ضروری است.

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مدیریت حفظ نباتات ـ تیر 1400
در این دسته :