موضوع : پایه هایی برای مرکبات، سیتروملو
تعداد بازدید : 1366 بار
تاریخ بارگذاری : 1399/12/10 - 1 سال پیش
نام دسته : مرکبات
یک شنبه 10 اسفند 1399
تعداد بازدید : 1366 بار
تاریخ بازدید : 1399/12/10 - 1 سال پیش
نام دسته : مرکبات
سیتروملو (Citrumelo) دورگی بین جنسی حاصل از تلاقی گریپ فروت دانکن و پونسیروس است که در سال 1907 توسط سوئینگل در فلوریدا به دست آمده و در سال 1350 وارد ایران شد. تفاوت شکل برگها در این پایه سه برگچه ای با سیترنج که دورگ دیگری از پونسیروس می باشد در این است که برگچه وسطی سیتروملو درشتتر و کشیده تر از سیترنج است. میوه سیتروملو ترش و گس و دارای پوستی کلفت به رنگ زرد است که عطر خاصی داشته و اندازه آن بزرگتر از میوه پونسیروس است. پر بذری این پایه در حد متوسط بوده و حدود 85 تا 95 درصد نهال های بذری آن از نوع نوسلار هستند. سیتروملو در خزانه پایه ای بسیار قوی محسوب می شود و نهال های بذری آن معمولاً فاقد انشعابات فرعی بوده و لذا اجرای پیوند روی آن ها به سادگی امکانپذیر است. لازم به توضیح است که به دلیل رشد قوی این پایه، عملیات پیوند باید قبل از آنکه قطر پایه به بیش از یک سانتی متر برسد اجرا شود، بدیهی است تأخیر در این مورد منجر به جلوگیری از رشد مناسب جوانه پیوندک خواهد شد. ارقام پیوندی روی این پایه تمایل به رشد بیشتری نسبت به پایه نارنج یا پایه های گروه نارنگی دارند . این درختان به سرما تحمل خوبی داشته و از این نظر بهتر از پایه راف لمون یا کاریزو سیترنج عمل می کنند و همین موضوع امتیاز بزرگی برای سوئینگل سیتروملو نسبت به کاریزو سیترنج در مناطقی خواهد بود که سابقه بروز سرما دارند. ارقام پیوند شده روی سوئینگل سیتروملو در خاک های شنی و لومی رشد خوبی داشته ولی در اراضی رسی، خاک های با pH بالا و یا زمین های با زهکش ضعیف دارای رشد ضعیفی هستند. سوئینگل سیتروملو دارای تحمل متوسطی نسبت به خشکی است و از نظر تحمل به شوری بهتر از ترویر و کاریزو سیترنج است. درختان پیوندی روی سوئینگل سیتروملو به تریستزا و زایلوپروسیس متحمل هستند. سوئینگل سیتروملو برخلاف کاریزو سیترنج به نماتد حفار متحمل نیست ولی در مقابل نماتد مرکبات مصونیت دارد. ضمناً به پوسیدگی فیتوفترایی و بلایت دارای قدرت تحمل متوسط تا خوب است.
منبع: برنامه کاربردی بانک ژن مرکبات
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
در این دسته :