موضوع : کنترل زمستانه آفات و بیماری های درختان سیاه ریشه
تعداد بازدید : 1130 بار
تاریخ بارگذاری : 1399/11/29 - 1 سال پیش
نام دسته : هسته داران
چهار شنبه 29 بهمن 1399
تعداد بازدید : 1130 بار
تاریخ بازدید : 1399/11/29 - 1 سال پیش
نام دسته : هسته داران
نظر به اهمیت مبارزه زمستانه در کاهش جمعیت زمستانگذران آفات و بیماریهای درختان میوه هسته دار (هلو، شلیل، آلو و ...) و دانه دار (گلابی، به و ...) کمیته پیش آگاهی و شبکه مراقبت درختان میوه استان مازندران توجه باغداران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:
1- تصریح می گردد قبل از مبارزه زمستانه به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه و بر اساس مشاوره و توصیه¬های اعلام شده اقدامات کنترلی صورت پذیرد.
2- جهت مبارزه با آفت سپردار سفید توت روی درختان سیاه ریشه مانند هلو، شلیل، کیوی، گردو و درختان غیرمثمر حاشیه باغات نظیر توت، بید و ... روش های زیر توصیه و تأکید می شود:
الف- مبارزه مکانیکی از طریق پاک نمودن تنه و سرشاخه های اصلی درختان آلوده با اسکاج یا برس نرم یا گونی آغشته به محلول روغن ولک 2 درصد.
ب- هرس: رعایت موارد ذیل در هرس ضروزی است.
 حذف سرشاخه های شدیداً آلوده به آفت سپردار سفید توت
 هرس سرشاخه های آسیب دیده هلو و شلیل ناشی از آفت سرشاخه خوار هلو
 جمع آوری و سوزاندن شاخه های هرس شده و میوه های خشکیده (مومیایی) بسیار تأکید می-شود.
ج- در صورت گسترش آلودگی آفت سپردار توت روی سرشاخه ها، روغن پاشی با روغن امولسیون شونده به میزان دو تا دو و نیم (2-2/5) لیتر در 100 لیتر آب حتی الامکان 15 روز قبل از باز شدن جوانه های گل مورد تأکید می باشد.
د- مبارزه زراعی شامل شخم سطحی یا پابیل کردن سایه انداز درختان که موجب برهم زدن پناهگاه زمستانه آفاتی نظیر مگس میوه مدیترانه¬ای و در نتیجه تلفات و کاهش جمعیت انتقالی آنها می گردد مورد تأکید است.
3- جهت کاهش جمعیت عوامل زمستان گذران بیماری های قارچی و باکتریایی نظیر لب شتری، لکه غربالی و شانکر باکتریایی درختان هسته دار هنگام تورم جوانه ها و قبل از باز شدن کامل گل ها (مشاهده قرمزی یا رنگ صورتی جوانه های گل) محلول پاشی با قارچ کش های توصیه شده نظیر سموم مسی (اکسی کلرور مس یا ترکیب بردو) با دوز توصیه شده تأکید می¬شود.
4- تأکید می گردد مبارزه زمستانه پس از هرس با استفاده از سمپاش مناسب و سموم خریداری شده از فروشگاه های مجاز و معتبر انجام پذیرد.
5- جهت پیشگیری از اثرات سوء اختلاط ترکیبات مسی با روغن امولسیون شونده تأکید می گردد از اختلاط سموم مسی و روغن امولسیون شونده جداً خودداری شود و فاصله یک هفته ای بین روغن-پاشی و سمپاشی با ترکیبات مسی رعایت گردد.
6- بمنظور پیشگیری از خسارات آفات درجه 2 مانند کرم خراط و سایر آفات چوبخوار در باغات سیب، گلابی، گردو و ... همچنین افزایش مقاومت درختان به تنش های محیطی تأکید می گردد باغداران محترم نسبت به مدیریت تغذیه، آبیاری و بهداشت باغ با مشاوره و نظر کارشناسان ذیربط در فصل رشد اقدام نمایند.
7- به منظور جلوگیری از اثرات سوء احتمالی سمپاش ها روی زنبور عسل تأکید می شود قبل از مبارزه زمستانه به زنبورداران منطقه اطلاع رسانی شود تا نسبت به جابجایی کندوها و رعایت نکات ایمنی اقدام نمایند.
8- توجه به اطلاعات هواشناسی و اطمینان از عدم بارندگی 24 تا 48 ساعت پس از سمپاشی مورد تأکید است.
 رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از ماسک، لباس مخصوص سمپاشی، کلاه، عینک، دستکش، عدم خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی است.
 باغداران محترم جهت کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر به کارشناسان حفظ نباتات مستقر در مراکز خدمات کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و کلینیک های گیاهپزشکی منطقه مراجعه فرمایند.
در این دسته :