موضوع : نکات فنی استفاده از پوشش ها در میوه مرکبات
تعداد بازدید : 1250 بار
تاریخ بارگذاری : 1398/09/12 - 1 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
سه شنبه 12 آذر 1398
تعداد بازدید : 1250 بار
تاریخ بازدید : 1398/09/12 - 1 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
- توليدكنندگان و ذخيره كنندگان مركبات پوششي را براي ميوه انتخاب نمايند كه منافذ ميوه را بطوركامل مسدود نكند تا تنفس ميوه مختل نشود.
2- در حالت استفاده از پوشش (واكس و يا پاكت فريزري) هرچند ميزان رطوبت پوست و گوشت ميوه حفظ مي‌شود ولي ميوه به كمبود اكسيژن و زيادي دي‌اكسيد كربن فضاي انبار حساس بوده و نياز به تهويه مناسب انبار است.
3- در صورت استفاده از پاكت‌هاي فريزري حتما بايد ابتدا ميوه‏ها با مواد ضدعفوني‌كننده كم خطر (ايمازاليل يا تيابندازول) گندزدايي شوند و بعد داخل اين نوع پوشش قرار گيرند.
4- سردخانه و يا انبارهاي معمولي كه در آنها ميوه‌هاي پوشش‌دار شده نگهداري مي‌شوند بايد مجهز به سيستم‌هاي تهويه و گردش هواي مناسب هم‌زمان با تامين رطوبت كافي (متوسط 85 درصد) باشند.
5- چيدمان مناسب پالت‌هاي ميوه ايجاد رديف‌هاي مشخصي براي گردش هوا در ميان جعبه‌هاي ميوه مي‌نمايد. در صورتي كه رديف‌ها همديگر را قطع نمايند در مسير گردش هوا اختلال ايجاد مي‌شود.
منبع: پژوهشكده مركبات و ميوه‌هاي نيمه‌گرمسيري
در این دسته :