موضوع : کنترل آفات و بیماری‌ها به روش تزریق به درخت
تعداد بازدید : 1285 بار
تاریخ بارگذاری : 1398/08/09 - 1 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
پنج شنبه 09 آبان 1398
تعداد بازدید : 1285 بار
تاریخ بازدید : 1398/08/09 - 1 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
تزریق به درخت روشی است که هدف از آن کاربرد دقیق سموم آفتکش و کودها در بافت آوند چوبی درخت، به منظور تغذیه و محافظت از آن در برابر آفات و بیماری‌ها است. این روش بر مهار سیستم آوندی درخت در انتقال و گسترش اجزای فعال به داخل چوب، کانوپی و ریشه‌ها استوار است، یعنی جایی که حفاظت یا تغذیه مورد نیاز است.
در حال حاضر تزریق یکی از روش‌های رایج در کنترل خسارت حشرات، پاتوژن‌ها و نماتدها است. این روش در کنترل کرم خراط که یکی از مهم‌ترین آفات درختان گردو می‌باشد، به خوبی جواب داده است. لاروهای کرم خراط چوبخوار بوده و در تنه و شاخه‌های درختان میزبان ایجاد دالان‌های طولی در عمق چوب نموده و باعث ضعف شدید درختان می‌شوند. این آفت در نهایت باعث خشکی سرشاخه‌ها و حتی در صورت حمله به تنه اصلی درخت باعث خشکی و مرگ درخت می‌شود. به علت تدریجی بودن دوره خروج حشره کامل امکان مبارزه با تمامی حشرات در دوره لاروی به علت هزینه بالا و اثرات مخرب زیست محیطی وجود ندارد. تنها با استفاده از تله‌ها می‌توان ۱ الی ۲ سمپاشی انجام داد. اما تزریق مواد شیمیایی علاوه بر اینکه مانع از کاربرد بیش از حد سموم و کاهش اثرات زیانبار آنها می‌شود، موجب احیای درختان آسیب‌دیده و آلوده به آفت نیز می‌گردد.
تزریق به درخت می‌تواند یک روش جایگزین برای کاربرد معمولی آفتکش‌ها باشد، به طوری که برای محیط‌زیست، آب، خاک و هوا امن‌تر بوده و موجودات غیرهدف تحت تاثیر سموم قرار نمی‌گیرند. این روش را می‌توان برای انواع مختلفی از آفات و بیماری‌ها مانند پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه، آتشک سیب و گلابی، لکه سیاه سیب، سفیدک‌های دروغی و سطحی، تریپس‌ها، کرم سیب و ... به کار برد.

در این دسته :