موضوع : تله دست ساز مگس میوه مدیترانه ای
تعداد بازدید : 1380 بار
تاریخ بارگذاری : 1398/05/31 - 2 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
پنج شنبه 31 مرداد 1398
تعداد بازدید : 1380 بار
تاریخ بازدید : 1398/05/31 - 2 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
باغداران محترم می توانند جهت مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای به جای تله های مکفیل آماده در بازار، از بطری های آب معدنی مطابق تصویر استفاده نمانید.
توجه گردد که سوراخ بدنه ظرف خیلی بزرگ، خیلی کوچک و خیلی بالا یا پایین نباشد.
در فضای داخل تله می توان از محلول پروتئین هیدرولیزات یا سراتراپ استفاده کرد.
در این دسته :