موضوع : کلاس آموزشی مدیریت درختان سیاه ریشه
تعداد بازدید : 1238 بار
تاریخ بارگذاری : 1398/02/03 - 2 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید : 1238 بار
تاریخ بازدید : 1398/02/03 - 2 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
کلاس آموزشی مدیریت درختان سیاه ریشه در تاریخ 31/1/98 با حضور مدیرعامل و اعضای محترم اتحادیه باغداران استان مازندران و جمعی از اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( جناب آقایان دکتر رحیمیان و دکتر بابایی زاد از گروه گیاهپزشکی ، دکتر صادقی از گروه باغبانی ) ، همکاران کلینیک گیاهپزشکی ، فعالان بخش های مختلف کشاورزی ، مهندس ابطالی و مهندس ایزدی از سازمان جهاد کشاورزی و باغداران علاقمند در مکان سالن اجتماعات اتحادیه باغداران برگزار گردید. در این کلاس آموزشی مطالبی در مورد مدیریت آفات و بیماری های مهم درختان میوه و اهمیت احدات درختان سیاه ریشه ارائه گردید.
در این دسته :