موضوع : هرس صحیح درختان میوه
تعداد بازدید : 3198 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/06/13 - 5 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
شنبه 13 شهریور 1395
تعداد بازدید : 3198 بار
تاریخ بازدید : 1395/06/13 - 5 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
در تعریف کلمه هرس معمولاً به دو واژه ی هرس Pruninig و تربیت Training برخورد می کنیم که اگر چه همگی در تعریف از آن ها از هدف واحدی پیروی می کند اما با توجه به تغییر در شرایط زمانی و مکانی و تنوع در گونه های گیاهی مورد هرس و تفاوت در خاصیت ذاتی و روش تولید میوه آن ها و راه های مختلف در تغییر این خاصیت طبیعی و یا اصطلاح علمی عادت در میوه دهی Fruiting habit هنوز هیچ گونه تعریف جامع و مانعی برای آن پیدا نشده و در تعریف علمی مجبور به تشریح عوامل وابسته هستند . به همین علت جواب چرا هرس ، در بعضی موارد خود سایتی جداگانه خواهد شد و هیچ تعریف علمی در باغبانی به اندازه ی هرس دارای تضاد نیست . شاید خنده دار باشد که سنتی ها هرس را مضر می دانسته اند که شاید چندان انتقادی هم اعتقادی به این افکار هم نباشد زیرا هرس کردن شاخه برای میوه بهتر و تنک کردن میوه برای بالا بردن کیفیت و درشت شدن میوه در باغبانی معشیتی و کم درآمد چندان معنی و مفهومی نداشته است . اما با گستره ی آموزشی جدید و بالا رفتن مطالبات تولید کننده و مصرف کننده و موضوعیت یافتن مسئله ای به نام درجه بندی کیفی محصولات ، رعایت هرس و تربیت صحیح درخت در بین باغداران رواج یافته است .
هدف از هرس کردن چیست؟
1- حذف شاخه های ناخواسته ، بدشکل ، نابجا ، خشک و آلوده به بیماری و آفت.
2- پراکنش و توزیع شاخه ها با فاصله ی مناسب در کلیه ی جهت ها به گونه ای که هوا به خوبی در درخت جریان یابد و کلیه ی قسمت های درخت نور خورشید را به طور یکنواخت دریافت کند .
3- ایجاد تعادل بین اندام هوایی Aerial part یا همان شاخه ها و برگ ها و اندام زمینی Ground part یا ریشه ها به گونه ای که هیچ کدام از این دو قسمت اصلی درخت تقدم و پیشی بر دیگری نداشته باشند .
4- حذف نرک ها Water sprouts ، پاجوش ها ، ریشه جوش ها ، تنه جوش ها ، شاخه های مریض ، خشک ، بدجا و ناخواسته
5- تنک کردن میوه و متعادل کردن بار درخت به گونه ای که درخت به سال آوری یا Alternate bearing دچار نشود
6- فرم دادن به درخت در سال های اول و پیروی از آن فرم و شکل در سال های اول
7- شکل سازی و فرم دادن به گیاهان زینتی مانند حاشیه ها و شکل دادن به درختان و درختچه های زینتی به اشکال هندسی و غیر هندسی و هنری.
نکته قابل توجه : بدیهی است در سال های اول عمر درخت باید به شکل بندی پرداخته شود . باغدار تا آخر عمر تلخی یا شیرینی فرم دهی غلط یا صحیح سال های اول را زمزمه می کند زیرا همین دوران است که درخت تربیت اولیه خود را می پذیرد و در سال های آتی تلاش باغدار فقط صرف حفظ این تربیت می شود.
هرس و ارتفاع درخت
معمولا به درختانی که ارتفاع اولین شاخه 60 – 90 سانتیمتر از خاک باشد درختان پا کوتاه و درختانی که از 90 تا 110 سانتیمتر ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک باشد درختان پا بلند گفته می شود .
در این دسته :