موضوع : نقش ازت در تغذیه مرکبات
تعداد بازدید : 2831 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/05/10 - 5 سال پیش
نام دسته : مرکبات
یک شنبه 10 مرداد 1395
تعداد بازدید : 2831 بار
تاریخ بازدید : 1395/05/10 - 5 سال پیش
نام دسته : مرکبات
مشکلات تغذیه ای مرکبات به مدیریت مصرف بستگی دارد و مهمترین فاکتوری که در عملکرد، گل دهی ، تولید و سلامت درخت مؤثر بوده و بیشترین مدیریت را نیاز دارد ازت است. بیشترین نیاز به ازت در زمان گل دهی درخت است در حالیکه کمترین جذب از خاک در این زمان صورت می پذیرد، یعنی بین رشد قسمت هوایی و زمینی اختلاف فاز وجود دارد، چون در این زمان درجه حرارت هوا به بالای صفر بیولوژیک (بین 16 تا 17 درجه) رسیده، قسمت هوایی درخت بیدار شده و گل دهی آغاز می شود، اما ریشه هنوز خواب است که این اختلاف فاز بین 15 تا 20 روز طول می کشد. به دلیل حرکت سینوسی گرما در خاک در این زمان هر چه کود پای درخت بریزیم هیچ کمکی به درخت نمی کند. راندمان جذب خوب در اسفند ماه کمتر از 15% است.
گل دهی تحت تأثیر ازت ذخیره درخت صورت می گیرد پس باید از سال قبل از طریق محلول پاشی زمستانه مدیریت صورت گیرد هرچند این کار ازت ذخیره درخت را بالا نمی برد اما ازت جوانه ها را بالا می برد که این ازت می تواند تا حدودی نیاز گل ها را تأمین کند. حدوداً 20 روز قبل از اینکه گل ها باز شود تمایز آغاز می شود. محلول پاشی هنگامی صورت می گیرد که با چشم غیر مسلح بین یک جوانه رویشی و یک جوانه زایشی تمایز قائل شویم. در فصل پائیز هم زمانی که هوا رو به سرما می رود قسمت هوایی درخت به خواب می رود ولی ریشه هنوز فعالیت خود را ادامه می دهد البته بعد از 20 روز ریشه هم به خواب می رود، این بازه زمانی بهترین زمان برای ازت دهی ناچیز به درخت است. این ازت توسط ریشه جذب می شود ولی وارد ساختار درخت نمی شود و چون از طریق مولکولی وارد ریشه می شود نه تنها نسبت به سرما حساس نمی شود بلکه به خاطر پتانسیلی که ایجاد می کند به سرما مقاوم می شود. ولی اگر ازت زودتر داده شود وارد ساختار درخت شده و به ازت آلی و در نهایت به پروتئین تبدیل می شود و باعث رشد شده و مقاومت درخت را نسبت به سرما کاهش می دهد.
رابطه مدیریت تغذیه و هرس با سال آوری: گل دهی نارنگی ها روی فلش بهاره است. اگر با مصرف نادرست ازت در درخت نارنگی، فلش بهاره ایجاد نکنیم برای سال بعد بار کمی داریم. اما در تامسون فلش تابستانه بیشتر در گل دهی تأثیر دارد. ازت دهی اسفند ماه در نارنگی تأثیری در گل دهی ندارد. یکی از دلایل سرخشکیدگی بافت سنگین خاک است. چراکه در این خاک رشد ریشه هم متوقف می شود و جذب پائین می آید پس باید مدیریت تلفیقی باشد یعنی هم کودهای شیمیایی و هم کودهای آلی استفاده کنیم.

باتشکر از مهندس اشکوری و دکتر اسدی
در این دسته :