موضوع : اصلاح خاک های رسی برای کاشت درختان میوه
تعداد بازدید : 1930 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/04/21 - 3 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
دوشنبه 21 تیر 1395
تعداد بازدید : 1930 بار
تاریخ بازدید : 1395/04/21 - 3 سال پیش
نام دسته : نکات فنی باغداری
خاک های رسی وقتی خیس می شوند گل های چسبنده بوجود می آورند و در اثر خشک شدن توسط گرمای تابستان مثل سنگ سخت می شوند. خاک های رسی در اثر بارندگی ها یا تردد ماشین آلات به آسانی فشرده می شوند . در اثر این فشردگی , موانع قوی در برابر گسترش ریشه ها ی درختان بوجود می آید و از رسیدن اکسیژن هوا به ریشه ها جلوگیری می کند. خاک های رسی واکنش قلیایی دارند و pH متعادل خاک رسی معمولاً بین 7 و 8.5 قرار دارد. خاک رسی زهکشی خوبی ندارد و بنابراین در فصول پر باران , این نوع خاک ها به مدت طولانی در حالت اشباع از آب قرار می گیرند.

بنابراین موارد ذیل جهت کاشت درختان میوه در خاک های رسی سنگین ارائه می گردد:
1- برخی از پایه های درخت سیب خاک های رسی را به خوبی تحمل می کنند. درختان آلو نیز خاک های رسی را خوب تحمل می کنند . در صورت تمایل برای کاشت درخت هلو در این نوع خاک ها , بهتر است از نهال های هلو پیوند شده روی پایه الو استفاده شود.
2- بیشتر درختان میوه خاک های رسی را دوست ندارند , چون در اثر آب ماندگی در این نوع خاک ها , ریشه درختان میوه دچار پوسیدگی می شوند. با کاشتن درختان روی پشته ها می توان از خوابیدن آب در پای درختان جلوگیری نمود و آب اضافی را از محیط ریشه درختان خارج نمود.
3- عمق و عرض چاله محل کشت نهال درخت را در خاک های رسی بزرگتر از حالت عادی در نظر می گیرند تا آب اضافی آبیاری یا بارندگی به پائین تر از منطقه ریشه حرکت نماید.
4- چاله ايجاد شده در خاکهاي رسی را با کود کمپوست و گچ مخلوط می کنند. کمپوست خاک رسی را اصلاح می کند. این کود با تغییر شیمی خاک امکان آزاد سازی مواد معدنی از ذرات رس را فراهم می کند.کمپوست فضای هوای خاک رسی را بیشتر می نماید.گچ موجب تجزیه شیمیایی خاک رس در جهت اصلاح آن می گردد و تعداد زیادی خلل و فرج در خاک های رسی بوجو د می آورد. بهترین مواد برای اصلاح خاک های رسی کمپوست و گچ می باشد. کمپوست به مقدار یک سوم خاک چاله در نظر گرفته می شود.
5- پس از کاشت نهال , اطراف پایه و سایه انداز درخت کود دامی و گچ به مقدار 5 کیلوگرم در هر 10 متر مربع پخش نموده و با خاک سطحی مخلوط می گردد.
بیشتر درختان میوه تحمل کمی نسبت به وزش باد ها دارند . تحمل درخت آلو به وزش باد کم می باشد. با کاشت درختان بادشکن در مناطق دارای وزش باد های تند می توان شدت سرعت باد را کاهش داد.
نفوذ آب خروجی از قطره چکان سیستم آبیاری قطره ای در خاک رسی خیلی کند می باشد و امکان جمع شدن آب در اطراف پایه درخت وجود دارد و یا اینکه آب به صورت روان آب از محیط خارج گردد. در نتیجه با تنظیم سرعت دبی قطره چکان می توان مشکلات فوق را رفع نمود.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیک ( کارشناس ارشد زراعت حفظ نباتات و زراعت)
در این دسته :