موضوع : عوامل موثر بر کیفیت میوه مرکبات
تعداد بازدید : 1375 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/04/03 - 3 سال پیش
نام دسته : مرکبات
پنج شنبه 03 تیر 1395
تعداد بازدید : 1375 بار
تاریخ بازدید : 1395/04/03 - 3 سال پیش
نام دسته : مرکبات
کیفیت میوه مرکبات تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد که تعدادی از آنها عوامل اقلیمی، آب، تغذیه گیاه و پایه درختان مرکبات هستند که بر اندازه، رنگ پوست و آب میوه تاثیر می گذارند.
عوامل اقلیمی:
دما:
1- دما عامل اقلیمی مهم است که بر کیفیت میوه مرکبات اثر می گذارد.
2- دما های خیلی بالا و پائین بر کیفیت میوه اثر نامطلوبی می گذارد. دما خیلی بالا ممکن است سبب خشک شدن شاخه و برگ، از بین رفتن میوه و کاهش کیفیت میوه گردد.
3- درجه آسیب یخ زدگی در میوه با دوام دمای یخ زدگی و مرحله رسیدن بستگی دارد.
4- در یخ زدگی های خفیف خسارت آن در داخل میوه ایجاد می شود و خسارت بیرونی را نشان نمی دهد.
5- اگر میوه در زمان یخ زدگی نارس باشد، قدری بهبودی را می توان قبل از برداشت انتظار داشت.
6- میوه های در معرض آفتاب ممکن است دچار آفتاب سوختگی شوند.
7- ظاهراً پرتقال والنسیا از پرتقال واشنگتن ناول به آسیب دمای بالا مقاوم تر می باشد.
8- ایجاد رنگ قرمز در پرتقال های خونی به دمای پائین وابسته است.
9- نگهداری در انبار سرد بعد از برداشت هم مقدار و هم شدت رنگ قرمز را افزایش می دهد.
10- میوه های پرتقال خونی قرمز رنگ بهتری ایجاد می کنند وقتی از آفتاب توسط باد شکن ها حفاظت شوند , اگرچه این امر در مورد میوه های واقع در قسمت داخلی درخت صدق نمی کند.
11- تحت شرایط بارندگی سنگین و زمستان های گرمتر پوست پرتقال ها به درستی رنگ نمی گیرند.
آب:
1- تحت شرایط تنش رطوبت اندازه میوه کاهش می یابد.
2- درختان رشد یافته تحت شرایط رطوبت زیاد خا ک میوه هایی تولید می کنند که آب زیاد , مواد جامد محلول و مقدار اسید کمی دارند.
3- بارندگی یا آبیاری در طی اواخر دوره فصل ( در طی دوره برداشت ) موجب کاهش کل مواد جامد محلول و مقدار اسید میوه می شود.
عوا مل تغذیه ای:
اثر تغذیه گیاه روی کیفیت میوه مرکبات را نمی توان جدا از اثر شان روی عملکرد در نظر گرفت. در برخی حالات می توان با صرفنظر کردن از مقدار محصول, کیفیت میوه را بهبود بخشید , از نقطه نظر اقتصادی , معمولا کیفیت میوه بر حفظ حداکثر محصول ارزش دارد.
ازت:
1- افزایش ازت اندازه میوه را کاهش می دهد.
2- این امر ممکن است به سبب تعداد میوه تولید شده باشد.
3- افزایش ازت عامل کاهش آب میوه , کاهش کل مواد جامد محلول , افزایش اسیدیته , افزایش مقدار قند , کاهش نسبت قند به اسید , سطوح پائین اسید اسکاربیک و غیره می باشد.
فسفر:
1- فسفر تاثیر بارز روی کیفیت میوه دارد , حتی اگر اثری روی عملکرد نداشته باشد.
2- کمبود فسفر موجب تولید میوه بدشکل , حجیم و زمخت به استثناء پوست ضخیم و خالی بودن مرکز میوه می شود.
3- میوه های روی درخت دچار کمبود فسفر پرتقال پررنگ تر دارند.
4- سازگار ترین اثر فسفر روی ترکیب میوه کاهش دادن اسید سیتریک آب میوه است.
5- معمولاً فسفر سبب کاهش ضخامت پوست , مقدار اسید اسکوربیک, اسید یته پرتقال ناول می شود.
6- افزایش فسفر با قدری کاهش اندازه میوه , ضخامت پوست میوه و زمختی ساختمان پوست و افزایش در صد آب میوه و مجدد سبز شدن همراه است.مواد جامد و اسید های آب میوه کاهش می یابد , اما نسبت مواد جامد به اسید افزایش می یابد.
پتاسیم:
1- به طور کلی اندازه میوه با افزایش سطوح پتاسیم افزایش می یابد اما میوه کم رنگ می شود.
2- سازگارترین اثر افزایش پتاسیم روی ترکیب آب میوه , کاهش دادن نسبت بین کل مواد جامد محلول وکل اسید است.
3- دادن پتاسیم به خاک های دچار کمبود سبب افزایش دانه و ضخامت پوست و قسمت مرکزی میوه می شود.
4- در خاک های دچار کمبود پتاسیم , مصرف آن کیفیت آب میوه را بهبود می بخشد اما در خاک های دچار کمبود ازت و فسفر , پتاسیم سبب افزایش اسیدیته بیشتر از مواد جامد می شود.
منیزیوم:
کمبود منیزیوم موجب کاهش تولید , اندازه میوه و کم شدن تجمع رنگدانه تا کم رنگ شدن پرتقال می شود.
منگنز:
1- کمبود شدید منگنز ممکن است اندازه و رنگ میوه را کاهش دهد.
2- با مصرف منگنز مقدار قند آب میوه افزایش می یابد.
مس:
1- مصرف اضافی مس قادر به افزایش مقدار اسید میوه می باشد.
2- درختان دچار کمبود مس , میوه های کوچک و سفت تولید می کنند. آب میوه از نظر کل مواد جامد محلول , اسید کل و ویتامین 'C' مقادیر کمی دارد.
3- کیسه های صمغی نیز در پوست ومحور حلقه های میوه های تولید شده روی درختان دچار کمبود مس ظاهر می گردد.
عنصر بور:
1- بور زیاد تا حدی موجب کاهش مقدار اسید سیتریک و ویتامین 'C' آب میوه می شود.
2- در میوه های دچار کمبود بور تغییر رنگ قهوه ای در البیدو و تشکیل صمغ بوجود می آید.
3- گوشت میوه خشک است و آب میوه خیلی کمی دارد.
اثرات پایه درخت :
اندازه میوه:
1. پرتقال های والنسیا و پارسون براون روی پایه لیمو ( Rough lemon ) بزرگتر از روی پایه نارنج هستند.
2. بزرگترین میوه های پرتقال والنسیا از پایه های پرتقال سه برگی( trifoliate orange) و کوچکترین آنها از پایه پرتقال شیرین ( sweet orange ) بدست می آیند.
3. اندازه میوه روی پایه های نارنگی کلئو پاترا ( Cleopatra mandarin ) , لیمو ( Rough lemon ) , گریپ فروت و نارنج متوسط , به ترتیب اندازه کاهش می یابد.
4. بزرگترین پرتقال واشنگتن پست روی پایه نارنج بدست می آید که روی پایه های پرتقال سه برگی( trifoliate orange) , لیمو( Rough lemon ), نارنگی کلئو پاترا ( Cleopatra mandarin ) ,گریپ فروت و پرتقال شیرین( sweet orange ) اندازه میوه به ترتیب کاهش می یاید.
رنگ پوست :
1. پرتقال های والنسیا روی پایه نارنج در فلوریدای مرکزی رنگ بیرونی غلیظ تری از هنگام کاشته شدن روی پایه های نارنگی کلئو پاتر ا( Cleopatra mandarin ) , پرتقال شیرین( sweet orange ) , گریپ فروت یا لیمو ( Rough lemon ) دارند.
2. در کالیفرنیا , بیشترین رنگ پوست میوه های پرتقال والنسیا روی پایه لیمو ( Rough lemon ) بوجود می آید که رنگ آن روی پایه های پرتقال شیرین( sweet orange ) و نارنج به ترتیب افزایش می یابد و روی پایه های پرتقال سه برگی ( trifoliate orange) و هیبرید های آن بیشترین رنگ بوجود می آید.
3. رنگ قرمز در پرتقال قرمز خونی تحت تاثیر پایه می باشد.
آب میوه :
1. در صد آب میوه ها خیلی زیاد تحت تاثیر پایه ها می باشند.
2. پرتقال های والنسیا , پارسون براون روی پایه نارنج مقدار آب میوه بیشتری از روی پایه لیمو (Rough lemon ) دارند.
کل مواد جامد محلول :
1. میوه های روی پایه لیمو ( Rough lemon ) مواد جامد محلول کمتری در مقایسه با پرتقال شیرین , نارنج , گریپ فروت و نارنگی کلئوپاترا دارند.
2. درختان روی پایه های نارنج و نارنگی کلئو پاترا میوه هایی با بیشترین کل مواد جامد تولید می کنند و درختان روی پایه های لیمو(Rough lemon ) و لیمو ( lime Palestine sweet ) کمترین ان را دارند.
اسیدیته کل:
1. میوه های روی پایه های نارنج و پرتقال شیرین اسید یته متوسط داشته باشند , میوه های روی پایه های لیمو ترش و شیرین اسید یته کمتری دارند.
2. درصد اسیدیته به طور بارز در پایه های لیمو( Rough lemon ) و سیترنج افزایش می یابد.
با تشکر از : ارازقلی قرنجیک، کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات.

در این دسته :