موضوع : مگس ميوه شرقي
تعداد بازدید : 1159 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/03/30 - 3 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
یک شنبه 30 خرداد 1395
تعداد بازدید : 1159 بار
تاریخ بازدید : 1395/03/30 - 3 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
اهميت اقتصادي:
مگس میوه شرقی از آفات مهم و اقتصادی می باشد که به میوه بسیاری از درختان هسته دار و دانه دار از جمله سیب،هلو، گلابی، انواع مرکبات، شلیل، الو و غیره خسارت وارد می¬کند. اين مگس علاوه بر حضور در ليست آفات و بيماريهاي قرنطينه خارجي ايران در ليست آفات و بيماريهاي قرنطينه خارجي اکثر کشورها وجود دارد.
ميزبانها:
مگس ميوه شرقي حشره ای پلی فاژ می باشد. مرکبات، لیموف پوملو، نارنگی، سیب،هلو، گلابی، انار، موز، انار و غیره...از مهمترین میزبان های این آفت می باشند.
شکل شناسی:
تخم اين آفت به طول 8/0 ميلي متر، عرض 2/0 ميلي متر و از سفيد تا سفيد مايل به زرد متغير است.
دارای سه سن لاروی که طول لارو سن آخر به 10 میلی متر هم می رسد. شفیره ها استوانه ای شکل و رنگ آن سفید تا زرد متمایل به قهوه ای می باشد.حشرات کامل
بال ها شفاف و غشایی، رگبال باریک ، سپر سیاه رنگ با نوارهای زرد جانبی،
علائم خسارت:
محل تخم گذاری آفت روی میوه های میزبان به صورت نقاطی با رنگ متفاوت از رنگ زمینه میوه مشاهده و قابل تفکیک است. میوه های آفت زده دارای لکه های مشخص و در صورت شکاف دادن میوه لارو آفت درون آن قابل مشاهده می باشد.
زیست شناسی:
حشرات ماده B.dorsalis با سوراخ کردن پوست ميوه میزبان توسط تخمریز خود در زیر پوست میوه تخمریزی می¬کند. اين تخمها پس از 3-1 روز تفريخ شده و لاروهاي خارج شده به مدت 35-6 روز فعالیت می نمایند. لاروها با ایجاد دالان تغذیه ای در میوه باعث ریزش میوه می¬گردد. دوره شفیرگی این آفت به مدت 10 تا 12 روز و در زمان های سرد سال تا 90 روز در داخل خاک یا میوه میزبان اتفاق می افتد. حشرات کامل تا مسافت 50-100 کیلومتر پرواز می¬کند.
راه های انتقال و انتشار:
پرواز مستقیم آفت و میوه های آلوده به لارو و تخم آفت از عوامل مهم در انتشار آفت می باشند.
اقدامات قرنطینه ای:
به دلیل افزایش مبادلات تجاری محصولات کشاورزی( موز، نارنگی، مرکبات، انبه، انار، گلابی، سیب و...) به خصوص از کشورهای جنوب شرقی آسیا ، محموله های وارداتی به دقت بازرسی و اقدامات قرنطینه ای مناسب انجام گیرد
روش های ردیابی و بازرسی:
1- ردیابی مشاهده ای
بازدید مستقیم از باغات و مزارع در زمان ظهور میوه ها و بررسی منظم بازار و میادین میوه و تره بار
2- ردیابی فرومونی
از فرمون ها ی جنسی برای جلب حشرات نر و تله های تغذیه ای استفاده می کنند.
تهیه و تنظیم: احمد چراغیان، سازمان حفظ نباتات کشور، راهنمای شناسایی و ردیابی آفت قرنطینه ای خارجی، دفتر پایش و تحلیل خطر تابستان 1392.
اهميت اقتصادي:
مگس میوه شرقی از آفات مهم و اقتصادی می باشد که به میوه بسیاری از درختان هسته دار و دانه دار از جمله سیب،هلو، گلابی، انواع مرکبات، شلیل، الو و غیره خسارت وارد می¬کند. اين مگس علاوه بر حضور در ليست آفات و بيماريهاي قرنطينه خارجي ايران در ليست آفات و بيماريهاي قرنطينه خارجي اکثر کشورها وجود دارد.
ميزبانها:
مگس ميوه شرقي حشره ای پلی فاژ می باشد. مرکبات، لیموف پوملو، نارنگی، سیب،هلو، گلابی، انار، موز، انار و غیره...از مهمترین میزبان های این آفت می باشند.
شکل شناسی:
تخم اين آفت به طول 8/0 ميلي متر، عرض 2/0 ميلي متر و از سفيد تا سفيد مايل به زرد متغير است.
دارای سه سن لاروی که طول لارو سن آخر به 10 میلی متر هم می رسد. شفیره ها استوانه ای شکل و رنگ آن سفید تا زرد متمایل به قهوه ای می باشد.حشرات کامل
بال ها شفاف و غشایی، رگبال باریک ، سپر سیاه رنگ با نوارهای زرد جانبی،
علائم خسارت:
محل تخم گذاری آفت روی میوه های میزبان به صورت نقاطی با رنگ متفاوت از رنگ زمینه میوه مشاهده و قابل تفکیک است. میوه های آفت زده دارای لکه های مشخص و در صورت شکاف دادن میوه لارو آفت درون آن قابل مشاهده می باشد.
زیست شناسی:
حشرات ماده B.dorsalis با سوراخ کردن پوست ميوه میزبان توسط تخمریز خود در زیر پوست میوه تخمریزی می¬کند. اين تخمها پس از 3-1 روز تفريخ شده و لاروهاي خارج شده به مدت 35-6 روز فعالیت می نمایند. لاروها با ایجاد دالان تغذیه ای در میوه باعث ریزش میوه می¬گردد. دوره شفیرگی این آفت به مدت 10 تا 12 روز و در زمان های سرد سال تا 90 روز در داخل خاک یا میوه میزبان اتفاق می افتد. حشرات کامل تا مسافت 50-100 کیلومتر پرواز می¬کند.
راه های انتقال و انتشار:
پرواز مستقیم آفت و میوه های آلوده به لارو و تخم آفت از عوامل مهم در انتشار آفت می باشند.
اقدامات قرنطینه ای:
به دلیل افزایش مبادلات تجاری محصولات کشاورزی( موز، نارنگی، مرکبات، انبه، انار، گلابی، سیب و...) به خصوص از کشورهای جنوب شرقی آسیا ، محموله های وارداتی به دقت بازرسی و اقدامات قرنطینه ای مناسب انجام گیرد
روش های ردیابی و بازرسی:
1- ردیابی مشاهده ای
بازدید مستقیم از باغات و مزارع در زمان ظهور میوه ها و بررسی منظم بازار و میادین میوه و تره بار
2- ردیابی فرومونی
از فرمون ها ی جنسی برای جلب حشرات نر و تله های تغذیه ای استفاده می کنند.
تهیه و تنظیم: احمد چراغیان، سازمان حفظ نباتات کشور، راهنمای شناسایی و ردیابی آفت قرنطینه ای خارجی، دفتر پایش و تحلیل خطر تابستان 1392.
در این دسته :