موضوع : سرشاخه خوار هلو
تعداد بازدید : 3231 بار
تاریخ بارگذاری : 1394/12/09 - 6 سال پیش
نام دسته : هسته داران
یک شنبه 09 اسفند 1394
تعداد بازدید : 3231 بار
تاریخ بازدید : 1394/12/09 - 6 سال پیش
نام دسته : هسته داران
سرشاخه خوار هلو (Anarsia lineatella Zeller) یکی از آفات مهم درختان میوه هسته دار در ایران و جهان است آفت مذكور در اكثر باغات میوه وجود دارد و از آفات مهم درختان هلو، بادام، زردآلو، سيب و آلو مي‌باشد. همچنين به قيسي، زالزالك و ازگيل نيز خسارت مي‌زند.
علائم خسارت:
لاروها اين حشره در اول بهار غالباً وارد سرشاخه‌ها نرم وترد شده و با تغذیه از آن ها باعث خشك شدن و ايجاد سرشاخه‌هاي فرعي مي‌گردند. در نسل بعد وارد ميوه هلو، بادام و آلو شده و همراه با كرم سيب و كرم آلو موجب از بين رفتن آنها مي‌گردند. خسارت ميوه خواري آن روي درختان بادام در آذربايجان و قيسي در منطقه دماوند قابل توجه است. خسارت لارو در درجه اول روي انواع زردآلو مي‌باشد.
شکل شناسی:
پروانه كامل خاکستری رنگ است و دارای پالپهاي ضخيم در جلوي سر می باشدكه به سمت جلو امتداد يافته اند.
تخمهاي اين پروانه تخم مرغي شكل هستند. تخمها ابتدا به رنگ سفيد و بتدريج به رنگ زرد نارنجي در مي آيند.
لارو سن يك به رنگ قرمز روشن متمايل به قهوه اي است لارو سن 2 به رنگ متمايل به قهوه اي است كه بتدريج رنگ آن متمايل به قرمز مي شود
شفيره قهوه اي رنگ است.

زیست شناسی:
اين حشره در شرايط متفاوت 2 تا 3 نسل دارد و زمستان را به صورت لارو سن 2 در داخل جوانه‌هاي درختان ميوه مي‌گذارند. لاروها در مرحله صورتي شدن غنچه‌ها از محلهاي زمستاني، خارج ابتدا از غنچه‌ها و سپس از گلها تغذيه مي‌نمايند. كه مشاهده فضولات لاروي در محل سوراخ ورودي به جوانه، غنچه و ميوه از راههاي آسان تشخيص اين آفت است. لاروها با تغذیه از غنچه باعث تخريب اندامهاي زايشي آن مي شوند. بعد از ريزش گلبرگها از نزديك اتصال آخرين دمبرگ وارد سرشاخه‌هاي جوان و نورسته شده و از بالا به سمت پايين شروع به تغذيه مي‌نمايند لاروها هنگامي كه به قسمت‌هاي سخت و خشبي رسيدند آن را ترك نموده و سرشاخه ديگري را مورد حمله قرار مي‌دهند. لاروها سپس ميوه‌هاي نارس را مورد حمله قرار مي‌دهند. سوراخ ورودي لاروهاي مزبور اكثراً در محل اتصال دم به ميوه قرار دارد كه اين امر موجب ريزش ميوه‌ها مي‌گردد. لاروها پس از رشد كامل از ميوه خارج مي‌شوند و در شكاف كلوخه‌هاي سطح خاك، برگهاي پوسيده و لابه‌لاي علفهاي هرز زير درختان پس از تنيدن پيله فوق‌العاده ظريف تبديل به شفيره مي‌شوند. گاهي شفيره در شكاف تنه و شاخه‌هاي قطور درختان تشكيل مي‌گردد. در اواخر فصل بهار پروانه‌ها ظاهر شده و پس از جفت‌گيري تخم‌هاي خود را بصورت انفرادي و بندرت در دسته‌هاي چندتايي روي ميوه‌ها و بندرت روي قسمتهاي انتهايي سرشاخه‌هاي جوان مي‌گذراند. در استان مازندران مهمترین اوج‌های جمعیت آفت در ماه‌های اردبیهشت، خرداد و تیر ماه مشاهده شد که با بیشترین جوانه دهی درختان هلو مصادف بود. خسارت لاروهاي اين نسل متوجه ميوه هاي نارس و در حال رسيدن است.

کنترل:
جمع‌آوري ميوه‌هاي آلوده ريخته شده و معدوم كردن آنها چه در نسل زمستاني و چه در نسل اول تابستاني، همچنين هرس بهاره درختان قبل از كامل شدن دوران تغذيه لاروهاي داخل شاخه در كاهش جمعيت آفت بسيار مهم است.
نصب تله هاي فرمون:
استفاده از فرمون جنسي براي تعيين تاريخ دقيق سم‌پاشي بسيار مفيد است.
بهترين زمان سمپاشي براي نسل اول در مرحله صورتی شدن غنچه ها و مرحله ريزش گلبرگها(همراه با هرس) و در نسل دوم در اواسط تيرماه است كه در اين موقع ميوه‌هاي قيسي تازه شروع به تغيير رنگ نموده‌اند.
سموم توصیه شده عبارتند از:دورسبان 5/1 در هزار – مالاتيون به ميزان 2 درهزار

منبع:

1-شعبانعلی مافی پاشاکلایی، حسن براری، مرتضی نور علیزاده .1393. بررسی تغییرات فصلی جمعیت سرشاخه خوار هلو (Anarsia lineatella Zeller) در باغات استان مازندران. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ارومیه
2-سایت مدیریت جهاد کشاورزی خمینی شهر
در این دسته :