موضوع : کرم گلوگاه انار
تعداد بازدید : 1255 بار
تاریخ بارگذاری : 1394/12/04 - 3 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
سه شنبه 04 اسفند 1394
تعداد بازدید : 1255 بار
تاریخ بازدید : 1394/12/04 - 3 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae یکی از آفات کلیدی و مهم میوه انار می باشد این آفت در کشور ما اولین بار در سال 1349 از باغات کاشمر مشاهده و جمع آوری گردید و سپس در اکثر نقاط کشور (مناطق انار کاری کشور)گسترش یافت به طوری که در سال های اخیر توانست حالت طغیانی پیدا کرده و تا حدود 50 درصد از میوه های روی درختان و یا حتی داخل انبار از بین ببرد.
علائم خسارت:
خسارت اصلی توسط لاروهای این شب پره می باشد بدین صورت که لاروها از طریق تاج انار وارد میوه و با ایجاد دالانی از گوشت دانه انار تغذیه میکنند . همچنین لکه های قهوه ای رنگی روی پوست بیرونی انار ایجاد می شود و شرایط برای ورود قارچ ها و برخی پاتوژن ها فراهم می گردد درنتیجه میوه انار پوسیده و داخل آن سیاه می¬شود.
شکل شناسی:
حشره کامل آفت خاکستری رنگ می باشد و بال های جلویی آن خاکستری تیره که در انتهای آن ریشک های نسبتا کوتاهی وجود دارد.
تخم آفت بیضی شکل است که در ابتدا قرمز و سپس سفید متمایل به زرد میگردد
لارو ها استوانه ای شکل و رنگ لارو بستگی به نوع تغذیه دارد و از سفید تا قرمز متغییر می باشد
شفیره این آفت به رنگ قهوه¬ای روشن است.
زیست شناسی آفت:
این آفت زمستان را به صورت لارو در داخل میوه های آلوده انار میگذراند. در شرایط مساعد آب و هوایی در فصل بهار حشرات کامل این شب پره ظاهر میشوند و پس از جفت گیری تخم های خود را در داخل تاج انار ، بساک پرچم میگذارند. تخم ها طی مدت 10 روز تفریخ شده و لاروها به درون میوه نفوذ میکنندپس از تکمیل فرایند رشدی مجدداً به محل تاج ميوه مراجعت نموده و درآن جا به شفيره و در نهايت به حشره كامل تبديل شده و بدين ترتيب نسل بعدي آفت آغاز مي گردد. کرم گلوگاه در سرایط مساعد 5 تا 6 نسل در دارد
کنترل:
با توجه به سیکل زندگی آفت و فعالیت لارو درون میوه کاربرد سموم شیمیایی در کنترل آفت موثر نمی باشد.
جمع آوری و انهدام انارهای آلوده روی درختان و انارهای آلوده کف باغ،
حذف پرچم در مراحل اولیه تشکیل میوه قبل از تخمگذاری آفت، با استفاده از وسیله‌ای استاندارد ، پروانه‌ها دیگر جای مناسبی برای تخمریزی نخواهند داشت و جمعیت آفت کنترل می‌شود
شکار حشرات کامل آفت با استفاده از تله های نوری
شکار حشرات بالغ نر با استفاده از تله های فرمونی
استفاده از زنبور تریکوگراما با نام Trichogramma embryophagum از پارازیتوییدهای مهم تخم کرم گلوگاه انار است. و موجب از بین رفتن تخم آفت می شود.
منبع عکس: سایت جهاد کشاورزی شهرستان طبس
در این دسته :