موضوع : مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه¬ای در باغات میوه
تعداد بازدید : 377 بار
تاریخ بارگذاری : 1401/03/23 - 233 روز قبل
نام دسته : نکات فنی باغداری
دوشنبه 23 خرداد 1401
تعداد بازدید : 377 بار
تاریخ بازدید : 1401/03/23 - 233 روز قبل
نام دسته : نکات فنی باغداری
بسمه تعالی
(( اطلاعیه ))
باغداران گرامی استان مازندران
با عنایت به شرایط مساعد جوی و وجود میزبان های متعدد برای مگس میوه مدیترانه ای در باغات و خانه سراها، کمیته پیش آگاهی و شبکه مراقبت درختان میوه استان مازندران توجه باغداران گرامی را به راه کارهای مدیریتی جهت کاهش جمعیت و پیشگیری از خسارتهای احتمالی مگس میوه جلب می نماید .
1- برداشت سریع کلیه میوه های رسیده باقیمانده روی درخت بخصوص آلوچه، زردآلو، هلو و شلیل پیش رس، انجیر سه فصل، پرتقال والنسیا، ازگیل ژاپنی، نارنج و ... موجود در باغات، خانه سراها، فضای سبز شهری و روستایی، مجتمع های تفریحی ساحلی به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به ارقام متوسط و دیررس هسته دار و دانه دار ضروری و مورد تأکید است .
2- نصب تله های جلب کننده حاوی مایع سراتراپ، سراتینکس یا فرمون های بیولور به تعداد 30 الی 50 تله در هکتار با توجه به شدت آلودگی به منظور شکار انبوه در باغات سیاه ریشه و باغات مختلط مرکبات و سیاه ریشه بویژه در باغات دارای سابقه آلودگیتوصیه می گردد.
3- عایت بهداشت کف باغ مانند حذف و از بین بردن علفهای هرز داخل و حاشیه باغات، جمع آوری و دفن هر گونه میوه ریخته شده پای درختان در عمق 50 سانتیمتری خاک در کاهش آلودگی بسیار مؤثر می باشد.
4- انجام طعمه پاشي با پروتئين هيدروليزات به ميزان 3 الي 5 ليتر همراه با 200 سي سي حشره كش مالاتيون در 100 ليتر آب بصورت موضعي با استفاده از سمپاش پشتي تلمبه اي يا شارژي بصورت یک رديف در ميان در قسمتهاي جنوبي درخت 3 هفته قبل از رسيدن ميوه با مشاوره و هماهنگي كارشناسان ذيربط گياهپزشكي توصیه می گردد.
5- در صورت افزايش آلودگي و شكار روزانه بيش از 3 عدد مگس در تله هاي جلب كننده، كاور اسپري (سمپاشي) با سموم توصيه شده نظير مالاتيون به ميزان 2 در هزار، 20 الی 25 روز قبل از رسيدن و برداشت ميوه با هماهنگي كارشناسان گياهپزشكي اقدام گردد.
باغداران و بهره برداران جهت کسب اطلاعات و راهنمائیهای بیشتر به کارشناسان حفظ نباتات مستقر در مراکز خدمات ترویج جهاد کشاورزی دهستانها، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی منطقه مراجعه نمایند.

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مدیریت حفظ نباتات – خرداد 1401
در این دسته :