موضوع : مدیریت تلفیقی آفات مرکبات در خرداد
تعداد بازدید : 392 بار
تاریخ بارگذاری : 1401/03/12 - 244 روز قبل
نام دسته : مرکبات
پنج شنبه 12 خرداد 1401
تعداد بازدید : 392 بار
تاریخ بازدید : 1401/03/12 - 244 روز قبل
نام دسته : مرکبات
( اطلاعیه)
باغداران محترم مرکبات استان
حسب تصمیمات متأخذه در جلسه مورخ 1401/03/11، کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات استان، توجه باغداران و بهره برداران محترم را جهت کنترل به موقع عوامل خسارتزای باغات مرکبات به نکات مشروحه زیر جلب می نماید:
۱- زمان مناسب مبارزه شیمیایی علیه سپردارهای قرمز و قهوه ای ازتاریخ 1401/03/12، بالشک مرکبات از تاریخ 1401/03/20 به مدت ۳ هفته از تاریخ شروع مبارزه تعیین و اعلام می گردد.
۲- میزان مصرف روغن امولسیون شونده با درجه سولفوناسیون بیش از ۹۵ درصد (روغنهای تابستانه) همراه با حشره کش و کنه کشهای توصیه شده ۱۰ لیتر در 1000 لیتر آب و در صورت استفاده از روغن های ولک معمولی با درجه سولفوناسیون کمتر از ۹۵ درصد ۳ الی ۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب توصیه می شود. در صورت افزایش درجه حرارت هوا به بیش از ۳۳ درجه سانتیگراد از مصرف روغن امولسیون شونده معمولی خودداری شود.
حشره کشهای توصیه شده: آپلاود، آدمیرال به میزان 0/5-0/75 لیتر، دورسبان ۲ لیتر، مالاتیون ۲ الی 2/5 لیتر و حشره کش کنه کش گیاهی دایابون 6 لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب.
۳- در باغات آلوده به کنه قرمز مرکبات استفاده از کنه کشهای توصیه شده نظیر انویدور 0/35 لیتر، نیسورون 0/5 لیتر، نئورون ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب همراه با حشره کشها بلامانع می باشد.
۴- تأکید می شود قبل از مبارزه با عوامل خسارتزا، باغداران محترم با تهیه نمونه از باغ و ارائه به کارشناسان حفظ نباتات مراکز خدمات، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حوزه عمل یا کلینیکهای گیاهپزشکی، بر اساس توصیه های کارشناسی و نسخه گیاهپزشکی صادره از مراجع یاد شده نسبت به تهیه سموم توصیه شده از فروشگاههای مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور اقدام گردد.
۵- به منظور جلوگیری از تنش های خشکی، آبیاری درختان قبل از مبارزه شیمیایی توصیه و تأکید می گردد.
۶- تأکید می شود جهت پیشگیری از عواقب سوء احتمالی از مصرف سموم و روغنهای امولسیون شونده بدون برچسب و مشخصات، تاریخ گذشته و توصیه نشده ... جداً خودداری شود.
۷- در صورت مشاهده آفت پروانه مینوز مرکبات، مبارزه شیمیایی فقط در باغات جوان مرکبات زیر ۴ سال و نهالستانها روی جوانه های نورسته علیه نسل اول آفت مذکور از اواخر خرداد به بعد توصیه می گردد. برای این منظور حشره کشهای مؤثر برای مبارزه شیمیایی (کنفیدور به میزان 0/5 و آبامکتین (ورتیمک) به میزان 0/4 لیتر در هزار لیتر آب) علیه مینوز مرکبات با رعایت تناوب مصرف توصیه می گردد.
۸- نظر به اهمیت کاهش اثرات سوء زیست محیطی، حفظ تعادل طبیعی و حمایت از دشمنان طبیعی آفات، سمپاشی با یکی از حشره کش ها و کنه کشهای توصیه شده فقط روی درختان آلوده تأکید می شود، لذا از سمپاشی باغات و درختان بدون آفت اجتناب گردد.
۹- به منظور پیشگیری از بروز مقاومت در حشرات و کنه ها، تأکید می¬گردد از ترکیب 2 حشره کش یا کنه کش هنگام سمپاشی خودداری و تناوب در مصرف سموم از گروه های مختلف رعایت شود.
۱۰- توصیه می شود از اختلاط سموم با کودهای شیمیایی هنگام سمپاشی اکیداً خودداری گردد.
۱۱- قبل از شروع سمپاشی به زنبورداران منطقه جهت انتقال کندوهای زنبور عسل به منطقه امن اطلاع رسانی شود.
۱۲- تأکید می گردد به منظور پیشگیری از اثرات سوء تنشهای گرمایی، سمپاشی در ساعات خنک روز و در هوای بدون باد انجام شود.
۱۳- جهت پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از لباس مخصوص سمپاشی، ماسک، عینک، کلاه، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن بلافاصله پس از اتمام کار با آب و صابون الزامیست.
14- نظر به اهمیت صادرات میوه و الزام برخی کشورها به پایش و نظارت کلینیکهای گیاهپزشکی بر مراحل مختلف تولید و ارائه آنالیز باقیمانده سموم، تأکید می شود باغداران محترم ضمن تسریع در عقد قرارداد با کلینیک یا کارشناسان ذیربط گیاهپزشکی، مدیریت عوامل خسارتزای باغات را بر اساس توصیه کارشناسان طرف قرارداد اقدام نمایند و از مصرف سموم توصیه نشده و غیر منطبق با لیست اعلام شده کشور مقصد جداً خودداری نمایند.
15- جهت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای، تسریع در برداشت کلیه میوه های رسیده، نصب تله های جلب کننده حاوی سراتل یا سراتینکس به تعداد 20 الی 30 عدد در هکتار به منظور شکار انبوه، رعایت بهداشت کف باغ و هماهنگی با کارشناسان ذیربط گیاهپزشکی به منظور طعمه پاشی با پروتئین هیدرولیزات تأکید می شود.
(( باغداران محترم برای کسب اطلاعات و راهنمائیهای لازم به مراکز ترویج خدمات کشاورزی دهستانها یا واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه فرمایند.))
در این دسته :