موضوع : کنترل آفات و بیماری های درختان میوه
تعداد بازدید : 480 بار
تاریخ بارگذاری : 1401/01/20 - 298 روز قبل
نام دسته : نکات فنی باغداری
شنبه 20 فروردین 1401
تعداد بازدید : 480 بار
تاریخ بازدید : 1401/01/20 - 298 روز قبل
نام دسته : نکات فنی باغداری
بسمه تعالی
باغداران محترم استان مازندران
اطلاعیه شماره 1
نظر به اهمیت مبارزه به موقع با آفات و بیماری های درختان میوه هسته دار، دانه دار و برخی ارقام سردسیری، کمیته پیش آگاهی درختان میوه توجه باغداران محترم را به مدیریت آفات و بیماری های مشروحه زیر جلب می نماید:
- زنبور گوجه و آلو: از آفات مهم درختان گوجه سبز (آلوچه) در اوایل فصل رشد (بهار) در مازندارن می باشد که لارو (کرم) آن با تغذیه از گوشت میوه های تازه تشکیل شده سبب زرد شدن، ریزش میوه و نهایتاً کاهش محصول می گردد. جهت کنترل این آفت در مناطقی که سابقه آلودگی دارد پس از تشکیل میوه، ضمن هماهنگی با کارشناسان ذیربط حفظ نباتات و ... کنترل شیمیایی با سموم توصیه شده نظیر دیازینون 60 درصد به میزان یک و نیم در هزار تأکید می گردد.
- بیماری قارچی لب شتری هلو و شلیل: علایم این بیماری بدشکل شدن برگ ها به صورت لکه های برآمده صورتی متمایل به قرمز است که سبب چروکیدگی، جمع شدن و ریزش برگ ها و نهایتاً کاهش رشد درختان آلوده می شود.
- بیماری قارچی لکه غربالی: در درختان میوه هسته دار این بیماری با علائم اولیه لکه های سوزنی متمایل به قرمز شروع و در ادامه قطر لکه ها بزرگ تر و با پیشرفت بیماری لکه ها خشک و از برگ جدا شده و آن را به صورت غربالی درمی آورد.
- بیماری شانکر باکتریایی: این بیماری در درختان میوه هسته دار با علایم لکه های آب سوخته در کنار جوانه ها شروع شده که با ترشح صمغ همراه بوده و در صورت پیشرفت بیماری لکه ها دور تا دور شاخه را فراگرفته و منجر به خشکیدگی سرشاخه ها از محل اولیه آلودگی به سمت نوک شاخه ها می شود.
- بیماری لکه سیاه سیب وگلابی: از بیماری های مهم قارچی در مناطق مرطوب و خنک است که خسارت آن روی برگ، دمبرگ، شکوفه، کاسبرگ، میوه و ... مشاهده می شود. لکه ها روی برگ ابتدا به رنگ سبز زیتونی و به تدریج قهوه ای متمایل به سیاه می شود و در صورت آلودگی موجب ریزش برگ ها می گردد. قارچ عامل بیماری همزمان با مرحله تورم جوانه های گل تا مرحله کامل گلدهی بیش ترین فعالیت را داشته و در صورت تداوم رطوبت محیط گسترش یافته و موجب خسارت می گردد.
- بیماری آنتراکنوز گردو: از بیماری های مهم و قارچی گردو آنتراکنوز برگ و میوه می باشد. قارچ عامل بیماری به تمامی قسمت های هوایی درختان حمله نموده که بیش ترین خسارت روی برگ ها و میوه مشاهده می گردد. قارچ عامل بیماری از اواخر اسفند تا اواخر فروردین ظاهر شده و میزان شدت بیماری با رطوبت محیط ارتباط مستقیم دارد. جهت جلوگیری از خسارت بیماری اولین سمپاشی با سموم مسی در اوایل فصل بهار بعد از ریزش گل به محض مشاهده اولین علائم بیماری و در صورت لزوم سم پاشی دوم به فاصله 12 روز بعد از سم پاشی اول در کاهش آلودگی مؤثر است.
- بیماری باکتریایی بلایت گردو: بلایت باکتریایی سرشاخه و پوسیدگی مغز گردو از بیماری های خسارت زای درختان گردو در شرایط رطوبتی بالا می باشد که به تمام اندام های سبز درخت حمله نموده و در بهار ترشحاتی روی سرشاخه های آلوده را موجب شده که سبب آلوده نمودن گل ها و سایر قسمت های درخت می گردد. حساس ترین دوره آلودگی در شرایط بارندگی های متناوب قبل از شکوفه دهی، دوره شکوفه دهی و حدود 2 هفته بعد از آن بوده که موجب آلودگی میوه می گردد. مبارزه با این بیماری در قالب روش های کنترل تلفیقی نظیر رعایت بهداشت عمومی باغ، مدیریت تغذیه و آبیاری و مبارزه شیمیایی با سموم مسی (بردو و اکسی کلرور مس) قبل و بعد از گلدهی اثر بسیار مناسبی در کاهش خسارت بیماری روی درختان گردو دارد.
با عنایت به توضیحات فوق ضروری است جهت جلوگیری از خسارت بیماری های یاد شده به محض مشاهده اولین علائم آلودگی ضمن ارائه نمونه به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی و اخذ نسخه گیاه پزشکی نسبت به مبارزه به موقع با قارچکش های مناسب و توصیه شده برابر دستورالعمل سازمان حفظ نباتات اقدام گردد.
تأکید می شود از سموم توصیه شده دارای برچسبی که نشان دهنده مشخصات کامل سم بوده و از فروشگاه های مجاز و معتبر در قبال اخذ فاکتور، خریداری گردیده استفاده شود.
رعایت نکات ایمنی نظیر استفاده از ماسک، عینک، لباس مخصوص سمپاشی، عدم خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن پس از اتمام سمپاشی با آب و صابون الزامیست.
باغداران گرامی به منظور کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر به کارشناسان حفظ نباتات مدیریت و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه فرمائید.
منبع:
سازمان جهاد کشاورزی مازندران
مدیریت حفظ نباتات
فروردین 1401

در این دسته :