موضوع : کنترل شته در باغات مرکبات
تعداد بازدید : 501 بار
تاریخ بارگذاری : 1401/01/17 - 301 روز قبل
نام دسته : مرکبات
چهار شنبه 17 فروردین 1401
تعداد بازدید : 501 بار
تاریخ بازدید : 1401/01/17 - 301 روز قبل
نام دسته : مرکبات
بسمه تعالی
اطلاعیه
باغداران محترم مرکبات استان مازندران
نظر به مساعد شدن شرایط آب و هوایی و میزبانی جهت فعالیت و افزایش جمعیت شته ها روی جوانه های نورسته مرکبات، کمیته پیش آگاهی و شبکه مراقبت مرکبات استان مازندران توجه باغداران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:
شته ها: حشرات کوچکی به رنگ های سبز، سیاه و قهوه ای هستند که عموماً در پشت برگ ها و روی سرشاخه های جوان مرکبات با تراکم بالا ظاهر شده و با تغذیه از شیره گیاهی سبب پیچیدگی برگ و سرشاخه، ترشح عسلک و دوده ای شدن برگ، سرشاخه و میوه، ضعف عمومی درخت، ریزش شکوفه ها و میوه های تازه تشکیل شده می شوند و مهم تر از همه ناقل بیماری های ویروسی نظیر تریستزای مرکبات می باشند. لذا رعایت نکات زیر جهت مبارزه با شته ها جهت کاهش خسارت های یاد شده و جلوگیری از طغیان احتمالی شته ها ضروری می باشد.
1- باغات جوان زیر 5 سال و باغ هایی که مبارزه زمستانه در آن ها صورت نگرفته بیش تر از سایر باغات مورد حمله و خسارت شته ها قرار می گیرند.
2- در بسیاری از باغات، تراکم پایین شته ها توسط حشرات مفید مانند کفش دوزک ها، زنبورها، مگس های سفید، بالتوری ها و ... کنترل شده و ضرورتی به مبارزه شیمیایی در این گونه باغات نمی باشد.
3- در صورت مشاهده تراکم بالای شته ها (پیچیدگی 20 درصد برگ های نورسته) در باغات، با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی و اخذ نسخه گیاه پزشکی، مبارزه شیمیایی با یکی از شته-کش های اختصاصی توصیه می گردد.
4- نظر به حساسیت شکوفه های مرکبات از مصرف روغن امولسیون شونده (روغن ولک) همراه با شته کش های توصیه شده خودداری و سمپاشی به صورت مه پاش با فشار کم انجام پذیرد تا موجب ریزش شکوفه ها و میوه های تازه تشکیل شده نگردد.
5- به منظور حفظ و حمایت از حشرات مفید از مصرف سموم توصیه نشده خودداری و سعی گردد سمپاشی در ساعات اولیه صبح و یا هنگام عصر انجام شود تا از صدمه به حشرات مفید، حشرات گرده افشان و ... جلوگیری شود.
6- تأکید می شود جهت جلوگیری از خطرات احتمالی سموم روی زنبور عسل، قبل از اقدام به مبارزه علیه شته ها به زنبورداران منطقه اطلاع رسانی شود.
7- جهت پیشگیری از مسمومیت های احتمالی، رعایت نکات ایمنی شامل عدم خوردن و آشانیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی، پوشیدن لباس مخصوص سمپاشی و استفاده از ماسک، کلاه، عینک و همچنین شستن اعضای آلوده بدن بعد از اتمام کار با آب و صابون الزامی است.
جهت کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر به کارشناسان حفظ نباتات مدیریت و مراکز خدمات جهاد کشاورزی وکلینیک های گیاه پزشکی مراجعه فرمایید.
منبع:
سازمان جهاد کشاورزی مازندران
مدیریت حفظ نباتات
فروردین 1401

در این دسته :