عنوان عکس : نمونه برداری از گلخانه شرکت زراعی دشت ناز
تعداد بازدید : 897 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/02/14 - 2 سال پیش
نام دسته : آزمایشگاه
سه شنبه 14 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید : 897 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/02/14 - 2 سال پیش
نام دسته : آزمایشگاه
نمونه برداری از گلخانه شرکت زراعی دشت ناز
(عکس از: فائزه فلکی)
در این دسته :