عنوان عکس : کنه دونقطه ای (Tetranychus urticae)
تعداد بازدید : 1035 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/01/26 - 3 سال پیش
نام دسته : حشره شناسی
پنج شنبه 26 فروردین 1395
تعداد بازدید : 1035 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/01/26 - 3 سال پیش
نام دسته : حشره شناسی
تخم و حشره کامل کنه دونقطه ای روی برگ گیاه رز
در این دسته :