عنوان عکس : سوختگی بر اثر سم
تعداد بازدید : 954 بار
تاریخ بارگذاری : 1394/12/05 - 2 سال پیش
نام دسته : آزمایشگاه
چهار شنبه 05 اسفند 1394
تعداد بازدید : 954 بار
تاریخ بارگذاری : 1394/12/05 - 2 سال پیش
نام دسته : آزمایشگاه
خسارت به دلیل اختلاط سموم و عدم رعایت دوز مناسب
در این دسته :