معرفی بخش بانک جامع اطلاعاتی :

از جمله طرحهای مهم و اصولی اتحادیه شرکتهای تعاونی باغداران استان مازندران، بانک جامع اطلاعات باغی و کشاورزی میباشد که شامل اطلاعاتی بروز شده و کاملی از مسائل مربوط به شاخه های آبیاری قطره ای، سردخانه، احداث باغ، سورتینگ، نهال و انبار فنی میباشد.
هدف از ارائه این اطلاعات بستر سازی مناسب و برنامه ریزی دقیق و ارائه لگوهای تولیدی، توزیعی، بازاریابی و مدیریت صحیح و استفاده و بهره وری متناسب با ظرفیت ها و پیش آگاهی ها میباشد. که سعی میشود در آینده و با مرور زمان، با تکمیل اطلاعات، گامی بزرگ در جهت رونق باغداری و کشاورزی برداریم.
دسته های اطلاعاتی:
در ذیل دسته های موجود فعلی در بانک اطلاعاتی به همراه عنواین اطلاعاتی شان برای شما لیست شده است که میتوانید هر کدام از آنها را انتخاب نموده و موضوعات و اطلاعات مربوطه را در اختیار بگیرید.
هیچ آیتمی یافت نشد.